Hur mycket pellets går det åt?

Eldar ni med olja idag kan ni räkna med att 1 kbm olja ersätts med 2 ton pellets. Detsamma gäller för förbrukning om 10 000 kWh som också motsvarar 2 ton pellets.

Lokalproducerad pellets

Svensk pellets håller mycket hög kvalitet och det finns gott om råvara. Den råvara som används i svensk pelletstillverkning är lokalproducerad och kräver inga långa transporter. I dag finns det ca 80 pelletsfabriker spridda över landet.

Framtiden är miljövänlig

Mot bakgrund av de utmaningar och krav vi har på  effektivare energianvändning och minskade CO2-utsläpp är det självklart med konvertering till förnybar energi och ökad pelletsanvänding i samband med uppvärmning.

 

Till referenser »

Ansök om bidrag från Klimatklivet

Klimatklivet logoNi som idag har uppvärmning från fossilt bränsle – olja, gas eller gasol – kan få stora delar av investeringen betald genom att ansöka om bidrag från Klimatklivet.

Kontakta oss så hjälper vi er med ansökan.

Läs mer »

Pellets
Värmevärde: ca 4,8 MWh/ton
Bulkvikt: 650 - 680 kg/kbm
Diameter: 8 mm
Längd: max 4 ggr diametern
Askhalt: 0,3 - 0,8% (vikt)

Utskriftsvänlig pdf-fil

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag