Uppvärmning med pellets eller värmepump?

När du bestämt dig för att göra något åt dina uppvärmningskostnader och gå från uppvärmning med fossila bränslen är det inte helt lätt att sätta sig in i alternativen som står till buds.  Många hamnar slutligen i valet mellan bioenergi/pellets och värmepump.

Avgörande om valet skall falla på att värme upp med biobränsle, som pellets, eller med värmepump är först och främst er nuvarande situation. Eldar ni idag med olja eller gas och förbrukningen överstiger motsvarande ca 25 kbm olja bör ni överväga pellets.

En fastbränslepanna med pellets eller flis är den mest ekonomiska lösningen när årsförbrukningen överstiger motsvarande 25 kbm olja och framledningstemperaturen till radiatorer, airotempers eller ventilationsbatterier överstiger 60°C. Här är en värmepump inget bra alternativ då verkningsgraden vid dessa temperaturer är väldigt låg.

Kontakta oss. Vi  levererar det system som passar bäst i din fastighet.

 

Till referenser »

Ansök om bidrag från Klimatklivet

Klimatklivet logoNi som idag har uppvärmning från fossilt bränsle – olja, gas eller gasol – kan få stora delar av investeringen betald genom att ansöka om bidrag från Klimatklivet.

Kontakta oss så hjälper vi er med ansökan.

Läs mer »

Varför pellets som energikälla?


1
Pellets är koldioxidneutralt
2
Olja och gas är fossila bränslen
3
Regeringen har tagit bort subventionen för koldioxidskatten fr o m 1 januari 2018
4
Miljövänlig företagsprofil genererar affärer
5
Underhållet av en modern pelletspanna är ca 1-2 h/mån

Utskriftsvänlig pdf-fil

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag