Ansök om bidrag från Klimatklivet

Klimatklivet logoNi som idag har uppvärmning från fossilt bränsle – olja, gas eller gasol – kan få stora delar av investeringen betald genom att ansöka om bidrag från Klimatklivet.

Kontakta oss så hjälper vi er med ansökan.

Läs mer »

 

Den nya miljöeffekten

Företag med låg miljöprofil kommer att förlora affärer. Att tänka miljövänligt blir allt mer viktigt. De som inte tänker miljövänligt blir allt färre och kan upplevas  som oansvariga och tanklösa. Att driva sin verksamhet på ett klimatanpassat sätt och minimera sina utsläpp av växthusgaser blir ett nytt normalläge. Det är den nya miljöeffekten.

Olja- och gaspannor inom industrin

Idag finns ca 20 000 olja/gas- och gasolpannor i drift inom industrin. Dessa förbränner motsvarande ca 1 200 000 kbm olja varje år.

Vilka effekter får en konvertering av min olje- eller gaspanna?

De olje- och gaspannor som finns i drift inom industrin är tyvärr bortglömda i den debatt som nu pågår. Ska vi klara ev mål med ett fossilfritt samhälle måste vi börja med de konverteringar där färdigutvecklad teknik redan finns. Att plöja ner miljarder i elbilar där tekniken ännu så länge är i experimentfas ger inte samma direkta utfall. Dessutom är ju el, kanske undantaget Sveriges egen produktion, en av de stora koldioxidbovarna. I många polska kolkraftverk (som levererar till oss på vintern) måste de förbränna >3 kWh kol för att framställa 1 kWh el.

Effekter på sysselsättning

Att elda pellets ger svenska jobb – sågverken får avsättning för sitt sågspån och pelletsfabrikerna kan anställa och öka sin tillverkning.

Hur påverkar detta vår hälsa?

Om vi inte bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser genom fossil uppvärmning i den mån vi kan kommer den globala klimatpåverkan kanske inom ett tiotal generationer ha utplånat halva ytan på jorden som är beboelig. En modern pelletspanna minskar utsläppen av stoft och partiklar vilket bidrar till en bättre hälsa för oss alla.

Olja och gas – föråldrat bränsle

Olja är ett osäkert bränsle på flera sätt. Dels varierar priset på olja väldigt mycket, dels minskar världens oljereserver oroväckande fort. En stor del av världens oljeproduktion sker dessutom i politiskt instabila områden och historiskt sett är oljan mycket känslig för konflikter.

 

Till referenser »

Välj hur du köper din bioenergianläggning
Köpa bioenergianläggning:: Vi hjälper dig att hitta rätt bioenergianläggning. Ni finansierar anläggningen själv.
Finansierad lösning: Vi hjälper dig att hitta rätt bioenergianläggning och en anpassad finansieringslösning.

Utskriftsvänlig pdf-fil

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag