Fördelar och nackdelar med bioenergi

Fördelarna med bioenergi överväger nackdelarna. Inga CO2-utsläpp, uppvärmningskostnaden minskar upp till 70% och som en oväntad bonus kan aska från pannan användas för gödning av gräsmattan!

Biobränsle fördelar

Kostnaden för pellets är ca 1/3 av olja, gas eller el. Investeringen till bioenergi betalar sig oftast inom 3-5 år. Biobränsle är baserad på förnybara råvaror och eldningen ger inget koldioxidtillskott till atmosfären. Att elda med biobränslen är möjligt i de flesta fastigheter, både stora och mindre. Bioenergi, som pellets, är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Till skillnad från fossila bränslen bidrar den inte till växthuseffekten. Pellets är ett bränsle som är inhemskt, förnybart och ger obetydlig belastning på miljön.

Biobränsle nackdelar

Vid eldning av pellets bildas en viss mängd aska som måste tas bort. Denna åtgärd måste ovillkorligen läggas in i företagets rutiner. Våra pannor är försedda med automatisk askutmatning som trans­porterar askan från pannan till en uppsamlingsbehål­lare, denna måste dock tömmas regelbundet. Askan går utmärkt att använda som gödning på er egen fastighet, eller så får någon anställd chansen till en fantastisk gräsmatta.

Säkerställ driften

Pelletspannor kräver regelbundet underhåll för att behålla sin kapacitet samt und­vika onödiga driftsavbrott och störningar. Vi erbjuder serviceavtal som säkerställer driften och gör er anläggning optimal, både ekonomiskt och funktionsmässigt.

Nya regler

Den 1 januari 2018 försvann subventionen för koldioxidskatten helt, enligt beslut från regeringen.

Ansök om bidrag från Klimatklivet

Klimatklivet logoNi som idag har uppvärmning från fossilt bränsle – olja, gas eller gasol – kan få stora delar av investeringen betald genom att ansöka om bidrag från Klimatklivet.

Kontakta oss så hjälper vi er med ansökan.

Läs mer »

Utskriftsvänlig pdf-fil

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag