Var med och bygg ett hållbart Sverige

Bidrag från Klimatklivet

Klimatklivet är Naturvårdsverkets  satsning  på lokala investeringar som minskar växthusgasutsläppen. Här kan du som företagare söka bidrag till din investering. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med ansökan.

Till Naturvårdsverket och Klimatklivet

 

 

Att tänka miljövänligt blir allt viktigare också för företag. Företag med låg miljöprofil riskerar att förlora affärer och kunder.

Att driva sin verksamhet på ett klimatanpassat sätt och minimera utsläpp av växthusgaser är på väg att bli ett nytt normalläge. De företag som inte följer med kan upplevas som nonchalanta och tanklösa av omgivningen. Det är den nya miljöeffekten.

Fördelar med värme från pellets

Att elda med biobränslen är möjligt i de flesta fastigheter, både stora och mindre. Biobränsle är baserad på förnybara råvaror och eldningen ger inget koldioxidtillskott till atmosfären. Ytterligare en fördel är att uppvärmningskostnaden kan sänkas med upp till 70%.

Välj hur du köper din bioenergianläggning

Investeringen i bioenergi kan genomföras på flera olika sätt. Huvudsaken är att du tar steget och går från fossilt bränsle till förnybar energi. Vi erbjuder:

  • Rent köp
  • Anpassad finansiering

 

 

Till referenser »

Besparingskalkyl

2 ton pellets = 1 m3 olja.

Snittpris 2017
Pellets: 1.405 SEK/ton
Olja: 9.246 SEK/m3

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag