Hur ser ditt behov av energi ut?

Våra bioenergianläggningar anpassas för att leverera energi så kostnads- och miljösmart som möjligt.

Ny pannanläggning från Vuab

Alla företag har olika förutsättningar och behov. Vilket behov har du?

Är de värme eller ånga, vill du sänka kostnaderna för energi, skall pannan installeras i befintligt pannrum eller är en fristående pannmodul det du behöver, behöver du mer kapacitet än idag, är dags att gå från fossilt bränsle till förnybart?

Varje företags behov är unikt. Det är också varje pannanläggning. Våra bioenergianläggningar anpassas för att leverera energi så kostnads- och miljösmart som möjligt.

Nyfiken på bioenergi

Gör din egen behovsanalys

 • Nuläge

  Är bränslekostnaden för hög?

  Sjunger pannan på sista versen?

  Använder du fossilt bränsle?

 • Framtida behov

  Kommer energibehovet att öka eller minska?

  Hur ser bränsle-/energitillgång ut i framtiden?

  Hur kommer energipriserna att utvecklas?

  Kan jag göra något för att minska CO2-utsläppen och påverkan på miljön?

 • Konkurrenskraft

  Ställer din bransch, kunder och samarbetspartners miljökrav på din verksamhet?

  Hur vill du att ditt företag skall uppfattas av andra?

 • Omvärldsfaktorer

  Är du beroende av importerade fossila bränslen, som olja och gas?

  Och är frustrerad över omvärldsfaktorer som du inte kan påverka, t ex tillgång och priser. 

 • Investering

  Visste du att den sänkta energikostnaden kan finansiera köpet av en ny bioenergianläggning och/eller öppna möjligheter för andra nödvändiga investeringar?

Vad säger våra kunder?

Här hittar du exempel på ekonomiska, fossilfria och hållbara energilösningar. Alla lösningar anpassade för att fylla varje företags unika önskemål och behov där Vuabs erfarenhet, produkter och lösningar kommer väl till pass. Hitta din motivation här!

Kolor i färgglada papper från Kolafabriken tillverkas med pelletsdriven ångpanna från Vuab
Kolafabriken i Sverige AB har valt att investera i en pelletsdriven ångpanna.

Vilken pannlösning behöver du?

   • Är det en panna för uppvärmning och/eller produktion du behöver?
   • Är syftet att sänka kostnaderna för energi och minska utsläppen av växthusgaser?
   • Skall pannan placeras i pannrum eller i en modul?
   • Tillfällig värmepanna Läs mer 

Energi är dyrt, särskilt om man använder olja, gas eller el. Pellets är avsevärt mycket billigare.

Beroende av verksamhet behöver ditt företag en bioenergianläggning anpassad för just era behov och förutsättningar. Vi levererar kompletta och driftsäkra bioenergisystem framtagna för minimalt underhåll och med låg driftkostnad.

Gör gärna besparingskalkylen och se hur mycket du kan spara.