Investeringsstöd
för fossilfri energi

Klimatklivet är regeringens och Naturvårdsverkets investeringsstöd till företag och industri för konvertering från fossilt bränsle till förnybar energi. Vi hjälper dig att ansöka.

Klimatklivet - Investeringsstöd för företag och industri

Är det dags för ditt företag att konvertera från fossila bränslen till förnybar energikälla. Då kan du vara berättigad till investeringsstöd från Naturvårdsverkets Klimatkliv. Vi hjälper dig gärna med ansökan.

Klimatklivet logo

Ansökningstider 2023

Nästa ansökningsomgång 18 - 29 september 2023

Läs mer

Har ditt företag råd att inte vara fossilfritt?

Logo-Klimatklivet

Vad är klimatklivet?

Investeringsstöd för företag och industri

Som ett led i att minska Sveriges koldioxidutsläpp har regeringen via Naturvårdsverket tagit fram ett investeringsstöd, det s k Klimatklivet. Pengarna som investeras via Klimatklivet har som främsta syfte att minska växthusgasutsläppen.

Klimatklivet ger t ex företag, kommuner och skolor investeringsstöd för att konvertera bort från fossila bränslen till t ex bioenergi. Som företag kan du till stor del få investeringen delfinansierad.

Fossilfri uppvärmning och tillverkning - ett måste

I en framtid finns inte utrymme för att använda fossila bränslen för uppvärmning och tillverkning. Genom ett byta till biobränsle minskar energikostnaderna och företagets miljöpåverkan reduceras radikalt. Redan idag finns det många företag som ställer höga krav på sina underleverantörer när det gäller miljövänlig och hållbar produktion.

Har ditt företag råd att inte vara fossilfritt?

MAN-MED-HJÄLM-OCH-SKRIVSKIVA-rendered-600x400-px

Vi hjälper dig med ansökan

Har ditt företag rätt till stöd från Klimatklivet

Vi ser över förutsättningarna för om det ditt företag bör och har möjlighet att söka investeringsstöd via Klimatklivet.

Vi har hjälpt företag inom bl a metall-, process- och livsmedelsindustri med ansökningar till Klimatklivet och hjälper gärna er också.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Vuab kan hjälpa er att bli ett fossilfritt framtidsföretag.