KLIMATKLIVET

Regeringen och Naturvårdsverkets investeringsstöd för minskad påverkan på klimatet.

Teckna-avtal-pellets-yellow-600x400-px
  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

citattecken grön

Vad händer med Klimatklivet?

Naturvårdsverket meddelar följande på sin hemsida:

I vårbudgeten föreslår regeringen ett antal förstärkningar av budgeten 2019 för miljöarbetet. En är 750 miljoner kronor till nya investeringsstöd inom Klimatklivet.

Ansökningar

Ansökan till Klimatklivet är stängd. Just nu finns inga fler planerade ansökningsomgångar. Om riksdagen beslutar i enlighet med vårbudgeten i juni så kommer Naturvårdsverket att öppna upp för nya ansökningar till Klimatklivet.

De åtgärder som hittills beviljats stöd 2015–2018 kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut.

citattecken grön

Vad är Klimatklivet?

Investeringsstöd för konvertering från fossila bränslen till bioenergi

Är det dags för ditt företag att konvertera från fossila bränslen till förnybar energikälla. Då kan du vara berättigad till investeringsstöd från Klimatklivet.  Vi hjälper dig gärna med ansökan.

Logo Klimatklivet

Vad är Klimatklivet?

Investeringsstöd för företag och industri

Som ett led i att minska Sveriges koldioxidutsläpp har regeringen via Naturvårdsverket tagit fram ett investeringsstöd, det s k Klimatklivet. Pengarna som investeras via Klimatklivet har som främsta syfte att minska växthusgasutsläppen.

Klimatklivet ger t ex företag, kommuner och skolor investeringsstöd för att konvertera bort från fossila bränslen till t ex bioenergi. Som företag kan du till stor del få investeringen delfinansierad.

Fossilfri uppvärmning och tillverkning – ett måste

I en framtid finns inte utrymme för att använda fossila bränslen för uppvärmning och tillverkning. Genom ett byta till biobränsle minskar energikostnaderna och företagets miljöpåverkan reduceras radikalt. Redan idag finns det många företag som ställer höga krav på sina underleverantörer när det gäller miljövänlig och hållbar produktion.

Har ditt företag råd att inte vara fossilfritt?

MAN-MED-HJÄLM-OCH-SKRIVSKIVA-rendered-600x400-px

Vi hjälper dig med ansökan

Har ditt företag rätt till stöd från Klimatklivet

Vi ser över förutsättningarna för om det ditt företag bör och har möjlighet att söka investeringsstöd via Klimatklivet.

Vi har hjälpt företag inom bl a metall-, process- och livsmedelsindustri med ansökningar till Klimatklivet och hjälper gärna er också.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Vuab kan hjälpa er att bli ett fossilfritt framtidsföretag.

Mer om bioenergi

Varför bioenergi

Sänkt driftkostnad och minskad miljöpåverkan.

Miljö

Minskade växthusutsläpp med byte från fossilt bränsle till biobränsle.

Besparing & Ekonomi

Gör besparingskalkylen och se hur mycket du kan sänka driftkostnaderna.

Steg för steg mot bioenergi

Enkelt  att konvertera till en bioenergi-anläggning.

Fördelar & Nackdelar

Ta reda på fördelar och nackdelar med att konvertera till bioenergi.

Installation & Drift

Biobränslepanna i pannrum eller i fristående panncentral.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text