Bioenergi i befintligt pannrum

Vi installerar  värme- och processpannor i befintliga pannrum och genomför hela arbetet med projektering, demontering, installation av VVS, El och styr- och regler.

Moderna biobränslepannor

De pannor vi installerar tillhör marknadens mest sofistikerade biobränslepannor med alla tänkbara finesser som standard. Panncentraler för processvärme (ånga) levereras från 300 kW till 6 MW och är byggda för att komma så nära oljeeldningens serviceintervall som möjligt.

Biobränslepannorna är helautomatiska och  finns från 15 kW till 3 MW och kan drivas med flera olika typer av biobränsle;

  • pellets
  • flis
  • spån
  • briketter
  • spannmål

Installtion med minimalt driftavbrott

Vi installerar  värme- och processpannor i befintliga pannrum och genomför hela arbetet med projektering, demontering, installation av VVS, El och styr- och regler. Installation i befintligt pannrum medför självklart ett driftavbrott när gamla pannor skall tas bort och nya skall på plats. Vi försöker alltid att göra driftavbrottet så kort som möjligt mellan leverans och igångkörning.

Kontakta oss för mer information om installation av bioenergi i befintligt pannrum för värme och/eller process (ånga).

 

Till referenser »

Besparingskalkyl

2 ton pellets = 1 m3 olja.

Snittpris 2017
Pellets: 1.405 SEK/ton
Olja: 9.246 SEK/m3

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag