Bioenergi i fristående panncentral

Vi installerar  värme- och processpannor i fristående panncentral och genomför hela arbetet med projektering, demontering, installation av VVS, El och styr- och regler.

Moderna biobränslepannor

Våra panncentraler för processvärme tillhör marknadens mest sofistikerade biobränslepannor med alla senaste teknik och finesser. Pannorna (ånga) levereras från 300 kW till 6 MW och är byggda för att komma så nära oljeeldningens serviceintervall som möjligt.

De startklara och helautomatiska biobränslepannor och panncentraler vi levererar finns från 15 kW till 3 MW och drivs med förnybar energi som;

  • pellets
  • flis
  • spån
  • briketter
  • spannmål

Installtion utan avbrott

Konceptet med friståendepanncentral kräver endast ett fåtal timmar från leverans till igångkörning. Installation av en panncentral genomförs med ett minimum av störning i fastigheten då värmen aldrig behöver stängas av under konverteringen.

Kontakta oss för ytterligare information om färdiga panncentraler för värme och/eller process (ånga).

 

Till referenser »

 

Besparingskalkyl

2 ton pellets = 1 m3 olja.

Snittpris 2017
Pellets: 1.405 SEK/ton
Olja: 9.246 SEK/m3

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag