Pellets och flis - förnybart bränsle

Pellets och flis är förnybara och inhemska bränslen med hög energi- och kostnadseffektivitet. Bioenergi och klimatneutrala energikällor är vägen framåt för svensk industri.

Dags att beställa pellets!

Beställ och säkra dina pelletsleveranser och priser inför säsongen 23/24, då tillverkarna planerar sin produktion redan nu.

Träpellets
- Biobränsle från skogen

Våra pannor eldas med fördel med pellets. Ett miljövänligt biobränsle med hög verkningsgrad. Träpellets är mellan 50 och 70 procent billigare jämfört med t ex olja. Pellets och flis är restprodukter från svensk skogsindustri. Inga träd avverkas för att bli till pellets eller flis.

Träpellets

Pellets är ett inhemskt bränsle som ingår i naturens kretslopp. Svensk pellets håller mycket hög kvalitet och det finns gott om råvara. Råvaran som används i svensk pelletstillverkning är bi- och restprodukter, t ex såg- och kutterspån, som skogsindustrin inte har användning för. Pellets är för det mesta lokalproducerad och kräver inga långa transporter. I dag finns det ca 80 pelletsfabriker spridda över landet.

Pellets är klimatneutralt och genererar inte mer koldioxid ut än vad trädet tar upp under sin livstid – ett bränsle som ingår i naturens kretslopp. Pellets har också en jämn och stabil prisnivå till skillnad från exempelvis olja.

Träflis

Flis kommer från toppar och grenar eller från trä som hackats till mindre bitar. Flis är billigare per kWh än pellets men har lägre effektivt värmevärde per volymenhet bl a beroende av högre fukthalt än pellets. Det gör att flis i regel kräver större lagringsutrymme. Flis behöver också kraftigare utrustning i pannans bränslesystem och passar ofta bäst vid större energibehov.

Hur mycket pellets går det åt?

Fakta om pellets
Åtgång2 ton pellets motsvarar ca 1 m³ olja eller 10.000 kWh el
Värmevärdeca 4,8 MWh/ton
Volym1,6 m³/ton
Bulkvikt650 - 680 kg/m³
Diameter8 mm
Längdmax 4 ggr diametern
Askhalt0,3 - 0,8% (vikt)

Säkra pris och leverans av pellets

För att få bästa pris på pellets är vårt tips att teckna avtal med sin leverantör under våren. Då gör leverantörer sina inköp och tillverkare planerar sin produktion.

Lagring och transport

Precis som med olja får du som större kund pellets levererat i bulkform via löpande leveranser. Transporten sker via lastbil och lossning görs via en slang som kopplas mellan bilen och pelletsförrådet.

Det är viktigt att pellets, lagras fuktfritt och skyddas från väder och vind. Pelletsförrådet bör vara placerat i anslutning till pannrummet eller i separat pelletssilo. Tänk på att leveransen från bulktransporter skall vara enkel och smidig.

Bulktransport

Bulkleverans av pellets direkt från transport.

Silo

Påfyllning av pellets när det återstår ca 30% via bulktransport. En silo om 85m³ tar ca 1h att fylla.

Fastbränslepanna

Pelletsen matas in med matarskruv i fastbränslepannan och omvandlas till värme eller ånga.

Värme eller ånga

Värme eller ånga sprids i företagets system.

Enkel påfyllning av pellets med bulkleveranser