Kunskap och erfarenhet vid installation av bioenergi

Det är inte rymdforskning att installera en bioenergianläggning, men det krävs kunskap och erfarenhet för att den skall fungera och leverera driftsäkert över tid. Det har vi.

Installation av bioenergianläggning

Hur installationen genomförs beror på vilken typ anläggning som skall installeras. Om det är en ång- eller varmvattenpanna, om den skall installeras i ett befintligt pannrum eller i fristående panncentral utanför lokalerna. Eller om det skulle finnas några speciella förutsättningar att ta hänsyn till. Som alltid kan det verka lite skrämmande när något är helt nytt. Du behöver inte oroa dig. Det är inte rymdforskning att installera en bioenergianläggning, men det krävs kunskap och erfarenhet för att anläggningen skall fungera och leverera driftsäkert.

Vi tar totalansvaret och hjälper dig hela vägen från start till mål.

Installation av fristående panncentral

Så här går det till

Här ser du installation av en fristående panncentral hos Vaggeryds Chark AB.

I panncentralen står en ångpanna som levererar för både uppvärmning av fastigheten och tillverkningsprocessen.

 • Var skall pannan installeras

  Vi installerar värme- och processpannor i befintliga pannrum eller fristående panncentraler och genomför hela arbetet med projektering, demontering, installation av vvs, el och styr- och regler.

 • Installation i befintligt pannrum

  Den nya biobränslepannan installeras i befintligt pannrum. Den här typen av installation medför självklart ett driftavbrott om gamla pannor skall tas bort och nya skall på plats. Vi försöker alltid att göra driftavbrottet så kort som möjligt mellan leverans och igångkörning.

 • Installation i fristående panncentral

  Vi installerar också värme- och processpannor i fristående panncentral. Konceptet med fristående panncentral kräver endast ett fåtal timmar från leverans till igångkörning. Installation genomförs med ett minimum av störning i fastigheten då den gamla pannan aldrig behöver stängas av under konverteringen. En fristående panncentral kan medföra att det blir enklare att få ev extern finansiering godkänd.

Pelletspanna röd och vit
 • Förvaring av bränsle

  Det är viktigt att träbränslet, t ex pellets och flis, lagras fuktfritt och skyddas från väder och vind. Ett bränsleförråd i anslutning till pannrummet eller en fristående silo är att rekommendera och bör placeras så att tankning från bulktransporter skall vara enkelt och smidigt.

 • Bygglov

  För fristående panncentral och bränsleförråd/silo krävs bygglov. Erfarenhetsmässigt kan det vara en fördel att söka bygglov i god tid för att slippa förseningar och förändringar.

 • Driftstopp

  Ett kortare driftstopp kan eventuellt behövas i vissa fall. I andra fall behövs inget stopp alls. 

 • Se film

 • Mer info

 • Besparingskalkyl

 • Referenser