Bioenergi - framtidens energi för kommuner

Bioenergi är ett ekonomiskt och miljömässigt alternativ  för uppvärmning av kommunala lokaler och fastigheter. Vi hjälper dig att skapa en hållbar framtid för din kommun.

Vi hjälper din kommun till en hållbar framtid med bioenergi

I varje kommun finns ett stort antal kommunala lokaler som behöver värmas upp. Allt från skolor, förskolor och äldreboenden till kontors- och bostadsfastigheter. Idag får många av dessa lokaler sin uppvärmning från fossilt bränsle, t ex olja, samtidigt som kommunen arbetar mot att uppfylla de svenska miljömålen till 2030.

Nyckelfärdigt med totalansvar

Vi hjälper din kommun till en hållbar framtid genom att erbjuda nyckelfärdiga bioenergilösningar med förnybar uppvärmning av kommunens lokaler.

Tillfällig eller permanent energilösning

Vi hjälper din kommun till en hållbar framtid genom att erbjuda nyckelfärdiga bioenergilösningar för förnybar uppvärmning av kommunens lokaler.

Dag
Timme
Minut
Sekund
Gul blomma Daisy

Från fossil till förnybar energi

Här bredvid ser du hur många dagar det är kvar till Sveriges miljömål 2030 skall vara uppfyllda:

Kommuner som investerat i bioenergi

Ekbackens äldreboende Burseryd pellets

Klimatsmart uppvärmning i av lägenheter

Ekbackens särkilda boende i Burseryd, Gislaveds kommun, arbetar med vardagsrehabilitering och socialt innehåll där stöd och aktiviteter anpassas efter varje individs behov.

Ekbacken värmer idag upp gemensamma lokaler och lägenheter med bioenergi. Pelletspannan, 300 kW, är placerad i en fristående panncentral som kopplats in på befintligt värmesystem. Pelletssilon förser pannan med förnybart bränsle.

 

 

 

Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT06
Beställare: Gislaveds kommun
Entreprenör: Ventilationsutveckling VUAB AB

Vi hjälpte Gislaveds Kommun

Vi hjälpte Gislaveds Kommun

Kontakta oss för mer information

E-post: info@vuab.se

Karolinerskolan Pelletssilo Vuab

Karolinerskolans fristående pelletspanna

Melleruds kommun upphandlade ny panncentral med pelletssilo för att ersätta fossil olja vid till Karolinerskolan.

Hela skolan värms idag upp med förnybar energi - pellets. Pelletspannan, 150 kW, är installerad i en fristående panncentral som kopplats in på befintligt värmesystem. . Idag har Vuab serviceavtal med kommunen för det årliga serviceintervallet. Den dagliga tillsynen sköts av kommunens egna drifttekniker efter utbildning av Vuab.

Silon dekorerades efter förslag från eleverna på skolan.

Melleruds kommun fick investeringsstöd från Klimatklivet.

Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT06
Beställare: Melleruds kommun
Entreprenör: Ventilationsutveckling VUAB AB

Jag hjälpte Melleruds Kommun

Jag hjälpte Melleruds Kommun

Arvid Westh

Tfn: 031-340 07 40

E-post: arvid.westh@vuab.se

Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Stora Segergstad värmer upp lokaler med flis

Stora Segerstad Naturbrukscentrum i Reftele, startade sin verksamhet för 100 år sedan. Idag har man gymnasieutbildningar inom lantbruk, skog, maskinmekanik och hund samt gymnasiesärskola och utbildningar för vuxna.

Resurshushållning, kretslopps- och helhetstänkande genomsyrar verksamheten vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Stora Segerstad eldar flis för uppvärmning. Flispannan, 1.100 kW, är installerad i en fristående panncentral.

 

 

Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT06
Beställare: Gislaveds kommun
Entreprenör: Ventilationsutveckling VUAB AB

Kostnader och CO2-utsläpp med olika bränslen

Så här mycket kostar det

öre/kWh

Pellets
0 öre
El
0 öre
Naturgas
0 öre
Olja (Eo1)
0 öre

Uppskattade priser September 2022

Så här mycket CO2 släpps ut

gram/kWh

Pellets
0 g
El
0 g
Naturgas
0 g
Olja (Eo1)
0 g
Vuab Finansieringsmodell copywrite2016

Ekonomi och besparing för din kommun

Bioenergi är inte bara klimatsmart och minskar utsläppen av  växthusgaser till nära noll. De är även en riktigt sparbössa jämfört med kostnaden för fossila bränslen. Besparingen ligger oftast kring 60%.

Gör vår energisparkalkyl och se hur mycket din kommun kan sänka kostnaderna för uppvärmning.

KVINNA-GLAD-I-ROSA-Webb-600x400-px

Fördelar med bioenergi i kommunen

 • Betydligt lägre kostnader för uppvärmning
 • Drastiskt minskade utsläpp av växthusgaser
 • Ett steg närmare att nå Sveriges miljömål 2030
 • Bioenergilösning kan kopplas på befintligt värmesystem
 • Tar bort opåverkbara händelser från omvärlden, t ex oljemarknaden
 • Enkelt underhåll
 • Panna i panncentral är flyttbar
 • Skapa ett kretslopp genom att sprida askan i rabatter eller återför till skogen
older couple training in park

Rätt lösning och totalansvar

Vi tar totalansvaret och hjälper dig från start till mål. Anläggningen levereras nyckelfärdig och driftsatt. Berörd personal utbildas.

 • Behovsanalys
 • Dimensionering och produktval
 • Projektledning och samordning av underleverantörer
 • Installation i pannrum eller fristående panncentral
 • Driftsättning
 • Utbildning
 • Service