Hur mycket kan du spara?

Genom att byta från olja till pellets

Är du en av dem som använder olja i din verksamhet. Då är du en av dem som betalar väldigt mycket för din energi och släpper ut mest koldioxid.

Gör kalkylen och se hur mycket du kan sänka dina kostnader och minska din miljöpåverkan genom att skippa oljan och gå över till pellets.

Beräkna din besparing


Din besparing:

0 SEK/år

Dina minskade CO2-utsläpp

0 ton/år

Jämför

Pellets
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år
Olja
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år

Prisutveckling olja/pellets

(motsvarar energimängd 1 m3 olja/2 ton pellets)