Hur mycket kan du spara?

Genom att byta från el till pellets

Är du en av dem som använder el i din verksamhet. Då kan du med en bioenergilösning sänka dina kostnader och samtidigt minska miljöpåverkan.

Gör kalkylen och se hur mycket du kan sänka dina kostnader och minska din miljöpåverkan genom att skippa oljan och gå över till pellets.

Beräkna din besparing


Din besparing:

0 SEK/år

Dina minskade CO2-utsläpp

0 ton/år

Jämför

Pellets
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år
Elektricitet
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år

Priserutveckling el/pellets

(motsvarar energimängd 1 MWh el/0,2 ton pellets)