Vilken framtid investerar
du i?

Bioenergi sänker driftkostnaden med upp till 70% jämfört med t ex olja. En besparing du kan använda till annat.

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Besparing & Ekonomi med biobränsle

Att byta uppvärmningssystem och energikälla är en stor investering. Javisst, men den ger också en hög besparing i många år. I och med den sänkta kostnaden för bränsle är det fullt möjligt att finansiera investeringen av en ny bioenergianläggning med besparingen i driftbudgeten. Vi hjälper gärna till med finansiering.

Gör besparingskalkylen nedan och se hur mycket du kan sänka energikostnaderna.

Hem » Bioenergi » Besparing & Ekonomi

Besparingskalkyl bioenergi

Lägg in din nuvarande förbrukning och få en uppskattning
över hur mycket energikostnaden kan sänkas.

OBS! Resultatet är en uppskattning

  • 1 m³ olja = 2 ton pellets
  • Snittpriset för olja 2019 var 10.891 SEK/ton
  • Snittpriset för pellets 2019 var 3.796 SEK/2ton (1.898 SEK/ton)

Finansieringsmodell

Genom en betydligt lägre driftkostnad kan du normalt sett finansiera en ny bioenergianläggning och spara pengar samtidigt.

Vuab Finansieringsmodell copywrite2016

Prisutvecklingen för olja resp pellets de senaste fem åren

Oljepriset har gått upp och ner under de senaste fem åren medans priset på pellets har legat ganska konstant.

Statens skattesubventioner på olja togs bort 2018, vilket gjort det betydligt dyrare för företag och industrier att använda olja för uppvärmning eller produktion.

Att använda pellets som energikälla istället för olja har flera fördelar. Pellets är en billig och förnybar energikälla som inte släpper ut någon koldioxid vid förbränning. Olja däremot är ett dyrt fossilt bränsle som släpper ut stora mängder växthusgaser vid förbränning och som påverkar miljö och klimat i stor utsträckning.

Kostnaden för pellets är mellan 60 % och 70 % lägre än för olja.

Pris kbm olja 2 ton pellets

Prisutvecklingen

Oljepriset per m³ jämfört med samma energimängd pellets mellan åren 2014 och 2018.

Observera att 1 m³ olja motsvarar 2 ton pellets. 

Pris per m³ olja / 2 ton pellets

Pris kW olja pellets

Fördel pellets

Kostnaden för pellets är mellan 60 och 70% lägre jämfört med olja per kWh.

Pris per kWh med olja/pellets