HÖG BESPARING OCH LÅG DRIFTKOSTNAD

Pellets sänker driftkostnaden med upp till 70% jämfört med t ex olja.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar 24 september - 23 oktober

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Besparing & Ekonomi med biobränsle

Att byta uppvärmningssystem och energikälla är en stor investering. Javisst, men den ger också en hög besparing i många år. I och med den sänkta kostnaden för bränsle är det fullt möjligt att finansiera investeringen av en ny bioenergianläggning med besparingen i driftbudgeten. Vi hjälper gärna till med finansiering.

Gör besparingskalkylen nedan och se hur mycket du kan sänka energikostnaderna.

Besparingskalkyl bioenergi

Lägg in din nuvarande förbrukning och få en uppskattning
över hur mycket energikostnaden kan sänkas.

OBS! Resultatet är en uppskattning

  • 1 m³ olja = 2 ton pellets
  • Snittpriset för olja 2018 var 10.482 SEK/ton
  • Snittpriset för pellets 2018 var 2.904 SEK/2ton (1.452 SEK/ton)

Finansieringsmodell

Genom en betydligt lägre driftkostnad kan du normalt sett finansiera en ny bioenergianläggning och spara pengar samtidigt.

Finansieringsmodell VUAB

Prisutvecklingen för olja resp pellets de senaste fem åren

Oljepriset har gått upp och ner under de senaste fem åren medans priset på pellets har legat ganska konstant.

Statens skattesubventioner på olja togs bort 2018, vilket gjort det betydligt dyrare för företag och industrier att använda olja för uppvärmning eller produktion.

Att använda pellets som energikälla istället för olja har flera fördelar. Pellets är en billig och förnybar energikälla som inte släpper ut någon koldioxid vid förbränning. Olja däremot är ett dyrt fossilt bränsle som släpper ut stora mängder växthusgaser vid förbränning och som påverkar miljö och klimat i stor utsträckning.

Kostnaden för pellets är mellan 60 och 70% lägre än för olja.

Diagram olja pellet priser

Prisutvecklingen

Oljepriset per m³ jämfört med samma energimängd pellets mellan åren 2014 och 2018.

Observera att 1 m³ olja motsvarar 2 ton pellets. 

Pris per m³ med olja/pellets

Diagram olja pellets kWhpris

Fördel pellets

Kostnaden för pellets är mellan 60 och 70% lägre jämfört med olja per kWh.

Pris per kWh med olja/pellets

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text