Så mycket sparar du med bioenergi

Att byta energikälla är en stor investering. Javisst, men den ger också en hög besparing i många år och snabb återbetalningstid.

70% billigare med bioenergi

Driftsäkert med bioenergi

Hem » Bioenergi » Besparing & Ekonomi

Besparing och ekonomi med biobränsle

Att byta energikälla är en stor investering. Javisst, men den ger också en hög besparing i många år och snabb återbetalningstid.

Den sänkta energikostnaden innebär att investeringen helt eller delvis kan finansieras inom driftbudgeten. Alternativt ge utrymme för andra önskade investeringar för framtiden.

Gör besparingskalkylen nedan och se hur mycket du kan sänka energikostnaderna.

OBS!

De kraftiga prisvariationerna på fossilt bränsle den senaste tiden gör det omöjligt att ge exakt besparing.

Finansieringsmodell

Genom en betydligt lägre driftkostnad kan du normalt sett finansiera en ny bioenergianläggning och spara pengar samtidigt.

Bidrag från Klimatklivet?

Investeringsstöd för företag och industri

Som ett led i att minska Sveriges koldioxidutsläpp har regeringen via Naturvårdsverket tagit fram ett investeringsstöd, det s k Klimatklivet. Läs mer om Klimatklivet
Vuab Finansieringsmodell copywrite2016

Hur mycket kan du spara?

Lägg in din nuvarande förbrukning och få en uppskattning över hur mycket energikostnaden kan sänkas. OBS! Resultatet är en uppskattning

Beräkna din besparing


Din besparing:

0 SEK/år

Dina minskade CO2-utsläpp

0 ton/år

Jämför

Pellets
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år
Olja
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år

Prisutveckling olja/pellets

(motsvarar energimängd 1 m3 olja/2 ton pellets)

Prisutvecklingen för olja och pellets

Kostnaden för pellets är mellan 60% och 70% lägre än för olja.

Oljepriset har gått upp och ner under de senaste fem åren medans priset på pellets har legat ganska konstant.

Statens skattesubventioner på olja togs bort 2018, vilket gjort det betydligt dyrare för företag och industrier att använda olja för uppvärmning eller produktion.

Att använda pellets som energikälla istället för olja har flera fördelar. Pellets är en billig och förnybar energikälla som inte släpper ut någon koldioxid vid förbränning. Olja däremot är ett dyrt fossilt bränsle som släpper ut stora mängder växthusgaser vid förbränning och som påverkar miljö och klimat i stor utsträckning.

Pris per m3 olja jmf. 2 ton pellets

Pris per kWh med olja jmf. pellets