Service & Serviceavtal på pannor för varmvatten och ånga

Precis som bilen behöver pannan ses över med jämna mellanrum. Vi erbjuder serviceavtal på din pannanläggning.

 

Vår
service- och installationsavdelning utför

Installation av kompletta bioenergianläggningar

Felsökning, diagnostisering, justering av styrning och intrimning för att optimera och effektivisera driften.

Service på anläggningar installerade av oss

Serviceavtal och utökat serviceavtal

Service på anläggningar inte installerade av oss

Konverteringar av befintliga anläggningar

Våra
service- och installationstekniker
utför

Våra servicetekniker har gedigen erfarenhet och kunskap av att serva de allra flesta typer av pannor och eldningsutrustningar på marknaden:

Exempel på pannor

  • varmvattenpannor
  • ångpannor
  • elpannor
  • hetoljepannor

Exempel på eldningsutrustning

  • pelletsbrännare
  • flisbrännare
  • oljebrännare
  • pulverbrännare
  • gasbrännare

Våra servicealternativ

>

Säkerställ pannanlägnningens drift och livslängd med regelbunden service & serviceavtal