Driftsäkerhet & underhåll

Moderna pelletspannor är driftsäkra och kräver minimalt med underhåll.

Driftsäkerhet & underhåll
hänger ihop

När den nya biobränslepannan är på plats skall den så klart leverera. Bästa förutsättningar för att ha en väl fungerande anläggning är att följa rekommendationerna för drift och underhåll som gäller för den nya bioenergianläggningen.

Rekommendationer på punkter för tillsyn och underhåll finns sammanställt i anläggningens Drift- & underhållspärm.

Serviceman i gul hjälm

Undvik driftstopp!

Regelbundet underhåll håller pannan i trim!

Teckna serviceavtal  >

Dagens pelletspannor är driftsäkra!

Våra pannor är byggda och konstruerade för att eldas med fastbränsle som exempelvis pellets. Det borgar för hög driftsäkerhet och tillförlitlighet.

Pannorna är helautomatiska och sköter både tändning, bränslematning, sotning och askutmatning helt på egen hand.

Sotning genomförs ca 1 gång per år av behörig sotare. Skorstenen som installeras sotas normalt underifrån, vilket är säkrare för sotaren och går snabbare.

Regelbunden tillsyn i kombination med halvårs- eller årlig service (beroende av panna) är vad som krävs för att hålla biobränslepannan i trim och säkerställa driftsäkerhet och livslängd.

Löpande underhåll och service bidrar till anläggningens driftsäkerhet och livslängd.

Med en modern pelletsanläggning får du inte bara en stor ekonomisk besparing utan också en miljösmart lösning.

Krav på certifierad pannoperatör

*OBS!
FRAMFLYTTAT DATUM TILL 1 DEC 2025

FÖR KATEGORI 1 OCH 2

Arbetsmiljöverket har nu beslutat att ytterliga flytta fram ikraftträdandet av kravet på certifiering för pannoperatörer i tre år. Nytt datum är 1 december 2025. (Reglerna skulle ha trätt i kraft 1 december 2022).

Läs mer om de nya beslutet >