Äga & Driva en pelletsanläggning

Hög ekonomisk besparing och miljönytta är två omedelbara konsekvenser av att använda pellets som energikälla.

70% billigare med bioenergi

Driftsäkert med bioenergi

Hem » Bioenergi » Äga bioenergianläggning

Äga & driva en pelletsanläggning

Ekonomisk besparing

Den ekonomiska besparingen är hög och omedelbar när du byter från fossilt bränsle, t e x olja eller gas, till svensk pellets. Bränslekostnaden är ca 50-70% lägre.

I många fall kan investeringen i den nya fastbränsleanläggningen finansieras med den utrymmet i driftbudgeten. Återbetalningstiden brukar ligga mellan 3-6 år.

Miljönytta

I och med skiftet från fossilt till förnybart bränsle, som pellets, sänks också koldioxidutsläppen radikalt. Pellets släpper inte ut växthusgaser. Det är transporten av pellets som är boven.

Minskad miljöpåverkan är också en konkurrensfördel, då fler och fler företag ställer krav på leverantörer och kunder.

Driftsäkerhet & underhåll

Alla pannor behöver ses över med regelbundenhet. Våra pannor är lättskötta och byggda för minimalt underhåll. Vid överlämnandet av en pannanläggning får berörd driftpersonal en genomgång och utbildning i pannans funktioner och daglig tillsyn. En Drift- & Underhållspärm överlämnas.

Service & Serviceavtal

Fastbränsleanläggningar kräver årlig service och besiktning. Vår serviceavdelning tillsammans med externt besiktningsorgan kan genomföra och samordna detta.

Vi rekommenderar att teckna serviceavtal. Vid behov finns möjlighet att teckna avtal för ytterligare servicetillfällen.