Bioenergi –  för en hållbar framtid!

Använder ditt företag olja, gas eller el för uppvärmning eller tillverkning? Då betalar du för mycket. Att spara pengar och sänka koldioxidutsläppen till noll är faktiskt fullt möjligt! Och ett måste för framtiden. Bioenergi är en förnyelsebar energikälla som kostnadseffektivt tar oss in i framtiden.

Läs mer om fördelarna med bioenergi och hur vi kan hjälpa ditt företaget att konvertera till en hållbar lösning.

 

 

Öppet: 27 augusti till 27 september

Ansökningsfönster öppet för bidrag från Klimatklivet.

Just nu ligger årets sista ansökningsfönster öppet för att söka bidrag från Klimatklivet. Ansökningsfönstret är öppet 27 augusti – 27 september 2018. Har du funderat på att byta olja, gas eller el mot bioenergi är det hög tid att ansöka.

Kontakta mig jag vill veta mer

Finansiering Klimatklivet, logotype

Pellets grönt blad växer

3 skäl för bioenergi

  1. Stor ekonomisk besparing
  2. Bra för miljön med förnyelsebar energi
  3. Omvärldskrav och ökad konkurrenskraft

Läs mer

Grön pil pekar uppåt

Byt bort fossilt bränsle

Det är alltid rätt tid att konvertera bort fossilt bränsle mot förnybar bioenergi. Stora vinster för både ekonomi och miljö.

Läs mer

Call me ring mig handskriven skylt

Rådgivning via telefon

Vill du veta om bioenergi kan vara en lösning för ditt företag. Ring oss direkt eller lämna din kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig.

Kontakt

Mer om bioenergi för uppvärmning och process

Hittills har vi hjälpt svenska företag att sänka CO₂-utsläppen med:

0008698

ton/år

Motsvarar 740 varv runt jorden med modern dieselbil.

Varför bioenergi

Bioenergi sänker energikostnaderna med 65-70% och minskar koldioxidutsläppen.

Läs mer

Besparing & Finans

Finansiera investeringen med besparingen i din driftbudget eller välj ett finansieringsalternativ.

Läs mer

Fördelar & nackdelar

Många fördelar och få nackdelar med bioenergianläggning; ekonomiska, miljömässiga och bra för framtiden.

Läs mer

Miljö

Öka din konkurrenskraft genom att konvertera till förnyelsebar energi i verksamheten.

Läs mer

Installation & Drift

Vilken typ av anläggning fungerar för ditt företag? Installera bioenergianläggningen i befintligt pannrum eller i fristående panncentral.

Läs mer

Steg för steg mot bioenergi

Färdig process för konvertering till bioenergi.

Läs mer
Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag