Genom bioenergi ger vi hållbar drivkraft till framtidens industri

Den fossilfria framtiden är ingen utopi, och den kräver ingen science fiction-teknik. Lösningen finns redan här, och den heter "bioenergi". Det är inte bara vårt affärsmål att få svensk industri att implementera den. Det är vår plikt.

Hem » Bioenergi

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Hållbara bioenergilösningar för uppvärmning och process

Med kompletta bioenergilösningar för effektiv uppvärmning och tillverkning via varmvatten eller ånga hjälper vi företag och industrier att möta omvärldens – och sina egna – krav på minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader.

Vi tar totalansvar

Vi tar hjälper dig från start till mål och gör övergången till en fossilfri lösning för ditt företag enkel. Vi tar totalansvar och erbjuder en komplett leverans, från rådgivning, projektering och projektledning till installation, service och finansiering.

Klimatklivet logo

Ansökningstider 2021

Ansökningsperiod 1:   18-29 januari

Ansökningsperiod 2:   13-27 april

Ansökningsperiod 3:    24 aug – 9 sep

Ansökningsperiod 4:    8-18 november

LÄS MER

Bioenergi är framtidens energi

Se filmen om bioenergi

Det går att sänka både kostnader och minska CO2-utsläppen med bioenergi.