Genom bioenergi ger vi hållbar drivkraft till framtidens industri

Den fossilfria framtiden är ingen utopi, och den kräver ingen science fiction-teknik. Lösningen finns redan här, och den heter "bioenergi". Det är inte bara vårt affärsmål att få svensk industri att implementera den. Det är vår plikt.

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Vad är bioenergi?

Bioenergi för oss är att använda förnybart bränsle för tillverkning av energi.

Energi som företag och industrier använder för att värma upp sina lokaler eller för att tillverka sina produkter. Energi som inte släpper ut växthusgaser. Energi som är en ekonomisk sparbössa. Energi som ger företag möjlighet att utvecklas och livskraft för framtiden.

Vi brinner för att få svensk industri fossilfri och arbetar för att få företag och industrier att byta ut sina gamla olje-, gas-, eller elpannor mot fastbränslepannor. Pannor där det är pellets, flis eller i vissa fall egna restprodukter, som tillverkar den energi som behövs.

Biobränsle från skogen

Biobränsle kommer från svensk skog och är en av våra största förnyelsebara resurser. Svensk pellets och flis är inhemskt bränsle som minskar beroendet från omvärlden. Pellets och flis tillverkas av biprodukter från skogsindustrin - såg- och kutterspån, toppar och grenar. Inga träd fälls för att bli till pellets eller flis. Inget spill – allt tas tillvara.

Förnyelsebar energi för svensk industri – det är bioenergi för oss!

Klimatklivet logo

ANSÖK OM INVESTERINGSSTÖD

Just nu finns inga datum för nya ansökningsfönster.

Läs mer

Kostnader och CO2-utsläpp med olika bränslen

Så här mycket kostar det

öre/kWh

Pellets
0 öre
Bioolja (RME)
0 öre
Biogas
0 öre
El
0 öre
Gasol
0 öre
Naturgas
0 öre
Olja (Eo1)
0 öre

Uppskattade genomsnittspriser 2019

Så här mycket CO2 släpps ut

gram/kWh

Pellets
0 g
Bioolja (RME)
0 g
Biogas
0 g
El
0 g
Gasol
0 g
Naturgas
0 g
Olja (Eo1)
0 g

Hur mycket sparar du med bioenergi?

Lägg in din förbrukning och se hur mycket du kan sänka kostnaderna genom att byta till bioenergi.

Se filmen om bioenergi

Det går att sänka både kostnader och minska CO2-utsläppen med bioenergi.

Använder ditt företag olja, gas eller el för uppvärmning eller tillverkning idag? Då både betalar du för mycket för din energi och släpper ut för mycket koldioxid. Biobränsle, som t ex pellets, är en förnyelsebar energikälla som kostnadseffektivt och hållbart tar dig in i framtiden.

Att spara pengar och sänka koldioxidutsläppen till noll är fullt möjligt med dagens teknik. Och ett måste för en hållbar framtid. För att lyckas med omställningen till fossilfritt måste hållbarhet mötas med lönsamhet.

Kontakta oss - Vi berättar gärna mer om hållbart företagande.

Allt fler inser vikten av att arbeta för en hållbar framtid, bl a genom minskad användning av fossila bränslen.

Som första land i världen har Norge beslutat att förbjuda fossila bränsle för uppvärmning fr o m år 2020 och Sveriges Riksdag har beslutat om 16 miljömål för att Sverige skall bli världens första fossilfria land 2045. För att nå dit har tretton svenska branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och fler är på gång.

Hur ser din fossilfria plan ut?

 

Har det inte hänt ännu, så kommer det snart att hända; Dina kunder kommer att begära att du uppfyller deras miljökrav för ett fortsatt samarbete. Krav på att du inte använder fossila bränslen i allt från exempelvis uppvärmning, tillverkning och transporter.

Att byta till en förnyelsebar energikälla, som t ex pellets, är en vinst ur alla perspektiv; ekonomiskt, hållbarhetsmässigt och ur konkurrensperspektiv.

Har du råd att inte vara fossilfri?

Klimatklivet är Regeringens och Naturvårdsverkets investeringsstöd till företag och industrier när det gäller bl a energikonvertering från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Vi hjälper dig gärna med ansökan.

Ansökningsfönster under 2020

  • 10 februari - 10 mars. STÄNGT
  • 5 -28 maj. INSTÄLLT
  • 27 augusti - 24 september. INSTÄLLT
  • 21 - 30 september. STÄNGT