Genom bioenergi ger vi hållbar drivkraft
till framtidens industri

Den fossilfria framtiden är ingen utopi och den kräver ingen science fiction-teknik. Lösningen finns redan här och den heter bioenergi. Det är inte bara vårt affärsmål att få svensk industri att implementera den. Det är vår plikt.

Så här stor är
prisskillnaden

mellan pellets, olja och naturgas

Energipriser

Hållbara bioenergilösningar för uppvärmning och process

Med kompletta bioenergilösningar för effektiv uppvärmning och tillverkning via varmvatten eller ånga hjälper vi företag och industrier att möta omvärldens – och sina egna – krav på minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader.

Vi tar totalansvar

Vi hjälper dig från start till mål och gör övergången till en fossilfri lösning enkel för dig och ditt företag. Vi tar totalansvar och erbjuder en komplett, nyckelfärdig leverans - från rådgivning, projektering och projektledning till installation, service och finansiering.

Klimatklivet logo

Ansökningstider 2022

10 februari - 28 februari 

3 maj - 18 maj

23 augusti - 8 september

LÄS MER >

Se filmen om bioenergi

Det går att sänka både kostnader och minska CO2-utsläppen med bioenergi.

Bioenergi är framtidens energi

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser