VARFÖR ÄR BIOENERGI ETT KLOKT VAL

Med valet av en förnybar energikälla kommer flera fördelar som märks omgående.

Klimatklivet är öppet för ansökningar

24 september - 23 oktober

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Därför bör företag och industrier konvertera till bioenergi

Allt fler företag upptäcker att det är fullt möjligt att konvertera till mer miljömedvetna alternativ och samtidigt spara pengar. Som första land i världen har Norge beslutat att förbjuda fossila bränsle för uppvärmning fr o m år 2020 och Sveriges Riksdag har beslutat om 16 miljömål för att Sverige skall bli världens första fossilfria land  2045. Att byta till förnyelsebar energikälla, som t ex pellets, är en ekonomisk och miljömässig vinst redan idag och ett måste för en hållbar framtid.

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag

—  Det är alltid klimatsmart och lönsamt att byta bort olja mot bioenergi  —

3 starka skäl för bioenergi

NUMMER-1-380x400-px

Ekonomi

En lösning för uppvärmning eller process med bioenergi är effektiv och sänker energikostnaden omgående med upp till 65-70% jämfört med t ex olja. Den höga besparingen gör att investeringen kan finansieras inom befintlig driftbudget och återbetalas inom 3-5 år.

orange 2

Miljö

En framtid med användande av fossila bränslen är inte ett alternativ. Medvetenheten när det gäller miljöpåverkan har ökat och koldioxidutsläppen måste sänkas omgående. Ett steg i rätt riktning är att välja bort fossila bränslen och istället välja en förnybar energikälla.

orange 3

Krav från omvärlden

Många branscher och företag har redan idag miljöregler för samarbete med sina leverantörer. Det gäller bl a uppvärmning, produktion och transporter. Har du inte rätt miljöprofil riskerar du bli sidesteppad och bortvald av marknaden. Har ditt företag råd att inte vara miljövänligt?

Fossilfri konkurrenskraft

Idag har många branscher och företag strikta miljöregler för sina underleverantörer, bl a när det gäller uppvärmning, produktion och transporter. De allra största företagen har under flera år arbetat med ett hållbart miljötänk och kräver av sina leverantörer att de följer de uppsatta miljökraven för att få fortsätta leverera sina produkter och tjänster.

Under våren 2018 presenterade nio branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och till hösten kommer fler. Syftet är att visa på de möjligheter klimatomställningen kan innebära och hur klimatutmaningen kan användas som en fördel och en affärsmässig möjlighet för företag.

Läs mer  

 

Vad är biobränsle?

Biobränslen är ett samlingsnamn för bränslen som tillverkas av organiskt material, t ex växter, slam från reningsverk eller slaktavfall. Biobränslen fungerar som energibärare ur vilka man kan utvinna energi. Biobränslen kan vara i form av gas som biogas, flytande som etanol eller i fast form som exempelvis ved och pellets.

Biobränsle används med fördel i industrin för:

Produktion av värme för uppvärmning
Produktion av ånga för process och värme
Produktion av varmluft för process och värme

Mer om bioenergi

Varför bioenergi

Sänkt driftkostnad och minskad miljöpåverkan.

Miljö

Minskade växthusutsläpp med byte från fossilt bränsle till biobränsle.

Besparing & Ekonomi

Gör besparingskalkylen och se hur mycket du kan sänka driftkostnaderna.

Steg för steg mot bioenergi

Enkelt  att konvertera till en bioenergi-anläggning.

Fördelar & Nackdelar

Ta reda på fördelar och nackdelar med att konvertera till bioenergi.

Installation & Drift

Biobränslepanna i pannrum eller i fristående panncentral.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text