Pelletssilo för säker bränsletillförsel

I en rätt dimensionerad och utformad silo lagras pelletsen säkert och förser pannan med bränsle.

Pelletssilo

Det är viktigt att bränslet till pannanläggningen förvaras på bästa möjliga vis och inte tar skada under lagringstiden. I en rätt dimensionerad och utformad silo lagras pelletsen säkert och matas via pelletsskruven in i pannan för att omvandlas till energi.

Silos finns i olika former och storlekar. Silos kan målas i passande fasadfärg eller dekoreras med företagslogotype. Tillverkas i Sverige.

Silos

Cyklon

Cyklon för kondensfri lagring.

Påfyllningsrör

Påfyllningsrör för pellets.

Pelletsskruv

Pelletsskruv för matning av pellets till pannan.

Nivåmätning

Nivåmätning av pellets i silon.

Hur mycket kan du sänka kostnaderna med pellets?

Kör vår enkla besparingskalkyl och se hur mycket pengar du kan spara och hur mycket mindre växthusgaser du släpper ut.