Komplett pelletspanna för varmvatten och värme

Vi installerar pelletspannor som är i en en klass för sig när det gäller verkningsgrad, serviceintervaller, utsläpp, och driftssäkerhet.

Fastbränslepannor med hög kvalitet och driftsäkerhet

Våra varmvattenpannor har mycket hög kvalitet och är i en en klass för sig när det gäller verkningsgrad, serviceintervaller, utsläpp, och driftssäkerhet. De tillhör marknadens mest sofistikerade biobränslepannor med alla tänkbara finesser som standard och är byggda för att behöva ett minimum av service och underhåll.

Vi installerar pelletspannor för varmvatten och uppvärmning från 80 kW till 499 kW. Vid behov av högre kapacitet seriekopplas flera pannor. Varmvattenpannorna eldas i grundutförande med pellets, men kan modifieras för flis och eget restavfall (beroende på kvalitet på restavfallet).

Våra varmvattenanläggningar är byggda och konstruerade för maximal driftsäkerhet och lång livslängd.

 

 

Mellanbehållare

Mellanbehållare med infraröd fotocellstyrning och dubbel inmatningsskruv.

Nödsläckning

Skyddsanordning mot bakbrand och nödsläckning.

 

T-control

Styrsystem - T-control användarvänlig display med pekskärm.

Tändning

Automatisk tändning med varmluftsfläkt.

Trapproster

Trapproster med automatisk rengöring.

Brännkammare

Brännkammare med två zoner av eldfast betong, SIC. Trapproster av robust kromstål. Rosterelementen kan bytas separat.

Rörvärmeväxlare

Rörvärmeväxlare med turbulatorer och automatisk rengöringsmekanism.

Lambdasond

Lambdasond - Automatisk rökgas- och förbränningsövervakning.

Rökgasfläkt

Rökgasfläkt - Varvtalsreglerad och övervakad för högsta driftsäkerhet.

Askbehållare

Askbehållare på framsidan av pannan för förbrännings- och flygaska.

Isolering

Effektiv värmeisolering för lägsta strålningsförlust.

Brännkammarmodul

Brännkammarmodul 

Värmeväxlarmodul

Värmeväxlarmodul

Varmvattenpannor

Hur mycket kan du sänka kostnaderna med pellets?

Kör vår enkla besparingskalkyl och se hur mycket pengar du kan spara och hur mycket mindre växthusgaser du släpper ut.