Driftsäkra ångpannor med låga servicekostnader

Vi hjälper dig med en komplett bioenergianläggning för energieffektiv och fossilfri produktion och process.

Fossilfri produktion med pelletseldad ångpanna

Unik brännare!

Våra ångpannor har utdragbara brännare monterade på vagn.

Våra ångpannor finns med effekt från 400 kW och levererar från 530 kg ånga/h och uppåt. Pannanläggningarna anpassas efter dina behov för att producera den mängden ånga din verksamhet behöver.

Ångpannorna drivs i första hand med pellets. Möjlighet till annat bränsle, t ex flis och eget restavfall (beroende på kvalitet på restavfallet) är fullt möjligt.

Ångpannan kan installeras i pannrum eller i en fristående panncentral som placeras utanför huvudbyggnaden.

Vi levererar kompletta och driftsäkra bioenergisystem framtagna för minimalt underhåll med låga drift- och servicekostnader.

Våra ånganläggningar är byggda och konstruerade för maximal driftsäkerhet och lång livslängd och är CE-märkta som en enhet.

 

 

Ångpanna med en utdragbar brännare

Från 400 kW till 850 kW nominell effekt.

Tryckkärl

Tryckkärl med erforderlig regler- och säkerhetsutrustning samt armatur.

Pelletsbrännare

Pelletsbrännare monterad på utdragbar vagn för enklare service och underhåll.

Rökgascyklon

Rökgascyklon Cyklonrening för stoftreducering av rökgaser.

Rökgasfläkt

Frekvensstyrd rökgasfläkt.

Skorsten

Skorsten - Modulskorsten, monteras normalt på pelletssilo.

Askutmatning

Askutmatning till externt askcontainer.

Utblåsningskärl

Utblåsningskärl - Kärl för bottenblåsning

Vattenbehandling

Vattenbehandling - Avhärdningsfilter med doseringspumpar.

Matarvattenpumpar

Matarvattenpumpar - Monteras två stycken som standard för högsta driftsäkerhet. 

Matarvattentank

Matarvattentank - Förvärmd med erforderliga armaturer och ventiler.

Styrskåp

Styrskåp - Komplett automatikskåp inkl larmsändare.

Ångpanna med två utdragbara brännare

Ångpanna med dubbla brännare med kapacitet från 2,1 MW och uppåt. Flera pannor kan parallellkopplas beroende på effekt och ångbehov. Med fler brännare ökar driftsäkerheten tack vare högre redundans.

Med dubbla brännare erhålls bredare effektreglering högre redundans (driftsäkerhet).

Två brännare med separata brännkammare möjliggör service under drift - alltså inget driftavbrott.

 

Ekonimiser

Ekonomiser sänker förgastemperaturen och höjer verkningsgraden.

Elfilter

Elfilter minskar stofftutsläppen till <50mg/Nm3

Trycksatt matarvattentank

Trycksatt och förvärmd matarvattentank

Plattform

Plattform med trappa för åtkomst av panntopp och matarvattentank.

Brännare 1

2 st utdragbara pelletsbrännare möjliggör service av 1 st under pågående drift.

Brännare 2

2 st utdragbara pelletsbrännare möjliggör service av 1 st under pågående drift.

Tryckkärl

Tryckkärl med erforderlig regler- och säkerhetsutrustning samt armatur.

Rökgascyklon

Rökgascyklon Cyklonrening för stoftreducering av rökgaser.

Rökgasfläkt

Frekvensstyrd rökgasfläkt.

Skorsten

Skorsten - Modulskorsten, monteras normalt på pelletssilo.

Askutmatning

Askutmatning till externt askcontainer.

Utblåsningskärl

Utblåsningskärl - Kärl för bottenblåsning

Vattenbehandling

Vattenbehandling - Avhärdningsfilter med doseringspumpar.

Matarvattenpumpar

Matarvattenpumpar - Monteras två stycken som standard för högsta driftsäkerhet. 

Styrskåp

Styrskåp - Komplett automatikskåp inkl larmsändare.

Pelletssilo

Pelletsilo för lagring av bränsle.

Pelletsskruvar till brännare

Pelletskruv till resp brännare från mellanförråd.

Pelletsskruv från silo

Pelletskruv för matning till mellanförråd.

Mellanförråd

Mellanförråd för pellets mellan pelletssilo och pelletsbrännare.

Hur mycket kan du sänka kostnaderna med pellets?

Kör vår enkla besparingskalkyl och se hur mycket pengar du kan spara och hur mycket mindre växthusgaser du släpper ut.