Driftsäkra ångpannor med låga servicekostnader

Vi hjälper dig med en komplett bioenergianläggning för energieffektiv och fossilfri produktion och process.

Fossilfri produktion med pelletseldad ångpanna

Våra ångpannor finns med effekt från 400 kW och levererar från 530 kg ånga/h och uppåt. Pannanläggningarna anpassas efter dina behov för att producera den mängden ånga din verksamhet behöver.

Ångpannorna drivs i första hand med pellets. Möjlighet till annat bränsle, t ex flis och eget restavfall (beroende på kvalitet på restavfallet) är fullt möjligt.

Ångpannan kan installeras i pannrum eller i en fristående panncentral som placeras utanför huvudbyggnaden.

Vi levererar kompletta och driftsäkra bioenergisystem framtagna för minimalt underhåll med låga drift- och servicekostnader.

Våra ånganläggningar är byggda och konstruerade för maximal driftsäkerhet och lång livslängd och är CE-märkta som en enhet.

 

 

Tryckkärl

Tryckkärl med erforderlig regler- och säkerhetsutrustning samt armatur.

Pelletsbrännare

Pelletsbrännare monterad på utdragbar vagn för enklare service och underhåll.

Rökgascyklon

Rökgascyklon Cyklonrening för stoftreducering av rökgaser.

Rökgasfläkt

Frekvensstyrd rökgasfläkt.

Skorsten

Skorsten - Modulskorsten, monteras normalt på pelletssilo.

Askutmatning

Askutmatning till externt askcontainer.

Utblåsningskärl

Utblåsningskärl - Kärl för bottenblåsning

Vattenbehandling

Vattenbehandling - Avhärdningsfilter med doseringspumpar.

Matarvattenpumpar

Matarvattenpumpar - Monteras två stycken som standard för högsta driftsäkerhet. 

Matarvattentank

Matarvattentank - Förvärmd med erforderliga armaturer och ventiler.

Styrskåp

Styrskåp - Komplett automatikskåp inkl larmsändare.

Ångpannor

Unik brännare!

Våra ångpannor har utdragbara brännare monterade på vagn.

Pelletspanna

Spara pengar med pellets

Energi är dyrt, särskilt om man använder olja eller el. Pellets är avsevärt mycket billigare än både olja och el.

Beroende av verksamhet behöver ditt företag en bioenergianläggning anpassad för just era behov och förutsättningar. Vi levererar kompletta och driftsäkra bioenergisystem framtagna för minimalt underhåll och med låg driftkostnad.

Gör gärna besparingskalkylen och se hur mycket du kan spara.