Ångpanna med utdragbar brännare

En utdragbar brännare minskar servicetiden och sänker servicekostnaden.

Enklare och billigare service
med utdragbar brännare

Alla våra ångpannor har brännare som är monterade på en utdragbar vagn och som servas utanför pannan. Det är en stor fördel jämfört med pannor där brännaren servas inuti pannkroppen och medför kortare och billigare servicestopp.

Brännarna i våra ångpannor är helautomatiska med integrerat styrsystem. De finns med olika kapacitet och är mycket effektiva och prisvärda.

Läs mer om våra ångpannor >

Med en ångpanna med dubbla brännare eller backup-brännare på vagn fortsätter ångproduktionen under tiden den ena brännaren servas.

Fördelar med utdragbar brännare

Backup-brännare på vagn

Med backup-brännaren monterad på vagn är en backup-anläggning inte nödvändig.

Istället är det möjligt att behålla gamla bränsletankar och komplettera med motsvarande oljebrännare eller gasbrännare på vagn.

Med backup-brännare på vagn sker bytet av brännare på ca 20 min och driftstoppet blir minimalt.

Hur mycket kan du sänka kostnaderna med pellets?

Kör vår enkla besparingskalkyl och se hur mycket pengar du kan spara och hur mycket mindre växthusgaser du släpper ut.