Kompletta, driftsäkra och ekonomiska bioenergilösningar

Vi erbjuder totallösningar för energieffektiva bioenergipannor. Genom detta hjälper vi företag att möta omvärldens krav på minskad miljöpåverkan, samtidigt som de sänker sina kostnader.

Vi är den partner som gör hållbarhetsomställningen möjlig.

Biobränslepanna för uppvärmning eller process

Beroende av verksamhet behöver ditt företag en bioenergianläggning anpassad för just era behov och förutsättningar. Det kan vara en bioenergilösning för uppvärmning eller en anläggning för processånga. Vi levererar kompletta och driftsäkra bioenergisystem framtagna för att kräva minimalt underhåll och med låg driftkostnad.

Vi installerar effektiva biobränslepannor

De pannor vi installerar är av mycket hög kvalitet och är i en en klass för sig när det gäller verkningsgrad, serviceintervaller, utsläpp, och driftssäkerhet. De tillhör marknadens mest sofistikerade biobränslepannor med alla tänkbara finesser som standard,

Vilken typ av bioenergilösning behöver du?

ÅNGPANNA-TECKNING-600x255-px

Bioenergipanna för lönsam produktion av ånga

Ånga är en relativt vanlig energibärare i t ex livsmedelsindustri, tvätterier och viss plastindustri. Ånga är effektiv för att överföra stora mängder energi, och vatten är relativt billigt. Bränslet till ångpannan är däremot dyrt om du använder t ex olja, vilket många företag fortfarande gör. En av anledningarna till detta är att man inte tror att bioenergi kan vara ett realistiskt och lönsamt alternativ. Det stämmer inte i dagsläget. Bioenergi är ett lönsamt alternativ. Tekniken har utvecklats och oljepriset ökar i förhållande till bioenergi.

Ångpanna

Processånga för industrier
Uppvärmning av fastighet och tappvarmvatten (kräver värmeväxlare)
Temperaturer över 90 grader
400 kW/h - 2,5 MW/h
600 - 3.800 kg ånga/h
Frilagd-VVpanna2-600x255px

Bioenergipanna för kostnadseffektiv uppvärmning

Uppvärmning av lokaler har blivit allt dyrare, särskilt om man använder olja eller el. Sverige hör till de länder som är föregångare när det gäller bioenergi för värmeproduktion. Bioenergi är avsevärt mycket billigare än olja och el.

Biobränslepannorna är helautomatiska och sköter både tändning, bränslematning och sotning helt på egen hand.

Varmvattenpanna

Uppvärmning av fastighet via radiatorer eller via fläktluftvärmare/aerotemper
Tappvarmvatten för industri
Producerar upp till 90-gradigt vatten
100 kW/h - 2,5 MW/h

Silo för driftsäker och bekväm hantering

Det är viktigt att välja en silo med hög kvalitet och bekväm hantering. Silon dimensioneras efter behov för att fungera driftsäkert och utan störningar under lång tid.

Uppfyller myndigheternas krav

De silos, med tillhörande utrustning, vi erbjuder tillverkas i Sverige och är anpassade för alla brännare som förekommer på marknaden. Silo-anläggningarna uppfyller de regler och bestämmelser som är satta av myndigheten.

Speciella önskemål

Vid speciella önskemå,l som t ex färg eller dekor, går det givitevis att lösa.

Flera-silos-600x255-px
  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser