Produkter & lösningar för fossilfri energi

Vi levererar, installerar och servar bioenergianläggningar från 80 kW till 10 MW. Har du andra behov, tveka inte att kontakta oss.

biobränslelösningar för
uppvärmning och produktion

Kompletta, driftsäkra, ekonomiska- och miljösmarta

Våra bioenergilösningar dimensioneras efter kundens behov och förutsättningar för att skapa ett lönsamt, miljösmart och hållbart företagande för framtiden. Val av produkt och lösning anpassas för att möta kundens behov och förutsättningar när det gäller såväl val av panna, kapacitet, placering och driftsäkerhet.

Vi arbetar uteslutande med välkända leverantörer och samarbetspartners som står för hög kvalitet och driftsäkerhet.

Produkter & Lösningar

Ångpanna Sterisol 600x404px

Ånga

Kompletta lösningar för processånga och produktion.

Kompletta pannlösningar för ånga finns från 400 kW till 2,7 MW. Vid behov av högre kapacitet sammankopplas flera pannor.

Ångpannorna drivs med pellets. 

Ångpannorna i modul färdigställs av oss på Vuab i Jönköping innan leverans ut till slutkund.

Våra ånganläggningar är byggda och konstruerade för maximal driftsäkerhet och lång livslängd och är CE-märkta som en enhet.

Läs mer om våra ångpannor >

Pelletspanna Södra Vätterbygdens Folkhögskola

Varmvatten

Kompletta lösningar för varmvatten och uppvärmning.

Vi installerar pelletspannor för varmvatten och uppvärmning från 80 kW till 499 kW. Vid behov av högre kapacitet kaskadkopplas flera pannor, upp till 8 st.

Varmvattenpannorna eldas i grundutförande med pellets, men kan modifieras för flis och eget restavfall (beroende på kvalitet på restavfallet).

Varmvattenpannorna klara gällande utsläppskrav utan extern rökgasrening.

Våra varmvattenanläggningar är byggda och konstruerade för maximal driftsäkerhet och lång livslängd.

Mer om varmvattenpannor >

Brännare

UNIK! Brännare på vagn för snabbare service.

Brännarna i våra ångpannor är helautomatiska med integrerat styrsystem. Brännaren är monterad på vagn och utdragbar ur pannkroppen, vilket gör brännarna enkla att serva och bidrar till kortare och billigare servicestopp. Detta är unikt. Brännarna finns med olika kapacitet.

Mer om våra brännare >

Pelletssilo

För säker förvaring och tillförsel av bränsle.

Silos, eller bränsleförråd som det ibland kallas, finns i olika former och storlekar och anpassas efter pelletsåtgång. Silos kan målas i passande fasadfärg eller dekoreras med företagslogotype. Tillverkas i Sverige.

Mer om pelletssilos >

Rökgasrening

Elektroratfilter för anläggningar från 1MW.

De ånganläggningar vi levererar under 1 MW klarar uppställda utsläppskrav. Anläggningar över 1 MW behöver rökgasrening, enligt bestämmelserna i MCP-direktivet. Rökgasrening åtgärdas genom att ett elektrostatfilter monteras.


MCP-direktivet innebär bl a att; Förbränningsanläggningar med tillförd installerad effekt från 1 MW upp till 50 MW måste uppfylla vissa krav för utsläpp när det gäller stoft, kväveoxider och svaveloxid. Bestämmelserna gäller för nya anläggningar fr o m december 2018 och år 2025 och 2030 för befintliga anläggningar.

Läs mer >

Ekonomiser

Energiåtervinning av rökgaser.

Ekonomiser är ett tillbehör för energiåtervinning av rökgaser och ökar ångpannans effekt med ca 5%. Normalt monteras Ekonomiser på ångannor från 850 kW och uppåt.

Placering

Oftast är valet av placering ganska givet. Pannanläggningen kan placeras i ett befintligt pannrum, ett nybyggt pannrum eller i en fristående pannmodul. Det gäller både varmvatten- och ångpannor.

Placering i pannrum

Skall bioenergipannan placeras i pannrum. Levereras pannan och kringutrustning, som silo, skorsten m m direkt till kunden och monteras på plats.

 

Pannrum

Placering i fristående panncentral

Skall ångpannan placeras i en pannmodul färdigställs modulen i vår anläggning i Jönköping och är så gott som klar för anslutning till befintligt värme- eller ångsystem när de ställs på transportvagnen. Bränsleförråd och skorsten är oftast redan på plats.

Panncentral

Tjänster

Nyckelfärdig lösning

Vi hjälper dig från start till mål

Vi tar totalansvaret för att vägen till din nya bioenergianläggning skall bli så smidig som möjligt för dig och ditt företag. Vi är med från första kontakt och projektering till projektledning och installation. I vårt uppdrag ingår normalt även kringarbeten som t ex mark-, el, och vvs-arbeten.

Vi gör det vi är bra på, så att du som kund kan fortsätta göra det du är bra på.

Steg-för-steg till bioenergi >

Egen produktion

Egen produktion i Jönköping

På vår anläggning i Jönköping byggs och monteras pannor och pannmoduler. På så vis säkerställer vi hög kvalitet.

Från Jönköping skickar vi också ut våra hyrpannor på långa eller korta uppdrag till kunder. Är du intresserad av en hyrpanna?

Läs mer >

 

Installation & service

Vår egen installations- och serviceavdelning

utgår från Jönköping. Här finns hög kompetens och gedigen erfarenhet av olika typer av anläggningar och förutsättningar.

Mer om service och serviceavtal >