Steg för steg till ny fastbränslepanna

Med vår steg-för-steg-modell blir övergången till en fossilfri framtid enkel. Vi tar hand om och driver projektet från första spadtag till färdiginstallerad och driftsatt bioenergianläggning.

Vi gör det enkelt

att byta till en pelletsanläggning

En vanlig åsikt är att det är omständligt att byta energikälla. Att det är dyrt, tar tid och skapar avbrott i verksamheten är andra synpunkter.

Det är lätt att konvertera till bioenergi. Med vår steg för steg modell har du full kontroll på när och hur varje steg skall tas fram till färdiginstallerad och driftsatt bioenergianläggning.

Kontakta oss, så berättar vi hur hela processen går till från start till mål.

Spara pengar med pellets

Gör besparingskalkylen

Hur går ett köp till?

Steg för steg till ny fastbränslepanna

Vår modell "Steg för steg till bioenergi" har 8 enkla och tydliga steg hur processen till en ny fossilfri energikälla går till från start till mål. Du har överblicken, vi tar totalansvaret.

Möt våra kunder

Våra kunder har har valt att investera i bioenergi för en miljösmart och ekonomiskt hållbar framtid!