Steg för steg till bioenergi

Följ våra utarbetade steg som förenklar och gör konverteringen till bioenergi smidig och överskådlig.

Steg för steg till bioenergi

En vanlig åsikt är att det är omständligt att byta energikälla. Att det är dyrt, tar tid och skapar avbrott i verksamheten är andra synpunkter. Det är lätt att konvertera till bioenergi. Med vår steg för steg modell har du full kontroll på när och hur varje steg skall tas fram till färdiginstallerad och driftsatt bioenergianläggning.

Kontakta oss, så berättar vi hur hela processen går till från start till mål.

4 steg till bioenergi

Vår process "Steg för steg till bioenergi" har fyra enkla och tydliga steg hur en konvertering går till från start till mål.

Kontakta oss, så presenterar vi ”Steg för steg till bioenergi” och vad varje steg innefattar.

 • STEG 1

  Första möte för behovsanalys.

 • STEG 2

  Presentation av möjlig lösning och trolig besparing.

 • STEG 3

  Besparingskalkyl och skarp offert presenteras.

 • STEG 4

  Avtal skrivs och konverteringen mot bioenergi startar.

 • Se film

 • Mer info

 • Besparingskalkyl

 • Referenser