Steg för steg mot bioenergi

En vanlig åsikt är att det är omständligt att byta energikälla. Att det är dyrt, tar tid och skapar avbrott i verksamheten är andra synpunkter. Det är lätt att konvertera till bioenergi. Med vår steg för steg modell har du full kontroll på när och hur varje steg skall tas fram till färdiginstallerad och driftsatt bioenergianläggning.

Kontakta mig för rådgivning eller lösningsförslag

 

 

 

Spargris i glas med text save i gras

Vår process ”Steg för steg mot bioenergi”

har 4 tydliga steg hur att genomföra en konvertering från start till mål. Självklart satt i ett tidsperspektiv.

Steg 1: Första möte för behovsanalys.

Steg 2: Presentation av möjlig lösning och trolig besparing.

Steg 3: Besparingskalkyl och skarp offert presenteras.

Steg 4: Avtal skrivs och konverteringen mot bioenergi startar.

Kontakta oss, så presenterar vi ”Steg för steg mot bioenergi” och vad varje steg innefattar.

 

Jag vill veta mer

 

 

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag