4 STEG TILL BIOENERGI

Följ våra utarbetade steg som förenklar och gör konverteringen till bioenergi smidig och överskådlig.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar 24 september - 23 oktober

 • Se film

 • Mer info

 • Besparingskalkyl

 • Referenser

Steg för steg till bioenergi

En vanlig åsikt är att det är omständligt att byta energikälla. Att det är dyrt, tar tid och skapar avbrott i verksamheten är andra synpunkter. Det är lätt att konvertera till bioenergi. Med vår steg för steg modell har du full kontroll på när och hur varje steg skall tas fram till färdiginstallerad och driftsatt bioenergianläggning.

 

Kontakta oss, så berättar vi hur hela processen går till från start till mål.

4 steg till bioenergi

Vår process "Steg för steg till bioenergi" har fyra enkla och tydliga steg hur en konvertering går till från start till mål.

Kontakta oss, så presenterar vi ”Steg för steg till bioenergi” och vad varje steg innefattar.

 • STEG 1

  Första möte för behovsanalys.

 • STEG 2

  Presentation av möjlig lösning och trolig besparing.

 • STEG 3

  Besparingskalkyl och skarp offert presenteras.

 • STEG 4

  Avtal skrivs och konverteringen mot bioenergi startar.

Mer om bioenergi

Varför bioenergi

Sänkt driftkostnad och minskad miljöpåverkan.

Miljö

Minskade växthusutsläpp med byte från fossilt bränsle till biobränsle.

Besparing & Ekonomi

Gör besparingskalkylen och se hur mycket du kan sänka driftkostnaderna.

Steg för steg mot bioenergi

Enkelt  att konvertera till en bioenergi-anläggning.

Fördelar & Nackdelar

Ta reda på fördelar och nackdelar med att konvertera till bioenergi.

Installation & Drift

Biobränslepanna i pannrum eller i fristående panncentral.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text