Förnybar energi för miljöns skull

Biobränsle, som exempelvis pellets och flis, är en ren naturprodukt och ingår i naturens kretslopp, en s k förnyelsebar energikälla. Till skillnad från fossila bränslen, som t ex olja och gas bidrar den inte till växthuseffekten. Pellets är ett inhemskt och förnybart bränsle som inte belastar atmosfären och miljön. Att elda med pellets är möjligt i de flesta fastigheter och verksamheter.

Kontakta mig för rådgivning eller lösningsförslag

Sveriges miljömål

Riksdagen har satt upp 16 miljömål för att Sverige skall vara det första fossilfria landet år 2045. För att nå dit har både enskilda företag och hela branscher satt upp egna miljömål. Det ställer krav på leverantörer och samarbetspartners och den som inte uppfyller miljökraven riskerar att bli bortvald. I dagsläget har 11 branscher lämnat in sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Klimatklivet är regeringens och Naturvårdsverkets investeringsstöd för åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. Här kan bl a företag som vill konvertera till förnybar energi ansöka om pengar till sin investering.

Fossil energi på väg bort

Att något är fossilt betyder att det är ändligt och att det tar mycket lång tid för återbildning. I Sverige är olja och kol de vanligast använda fossila bränslesorterna. När fossila bränslen förbränns släpps växthusgaser som koldioxid ut i atmosfären, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Vi människor förbrukar de fossila ämnena mycket snabbare än det tar för planeten att skapa nya. Det är inte en hållbar framtid och användandet av fossila bränslen är på väg bort.

Förnybar energi för framtiden

Förnybar energi är bränsle som framställs av levande organismer. Den största biobränsleresursen är trädbränslen som finns i våra skogar. 90 % av allt biobränsle som används i Sverige kommer ursprungligen från svenska skogar. De senaste årens trend med ökad användning av biobränsle visar att förnyelsebar energi är framtiden.

 

—  När 200 m³ olja eldas går 554 ton koldioxid ut i atmosfären.

Byter vi ut oljan mot pellets sänks utsläppen till 4 ton  —

Pellets

Pellets är klimatneutralt vilket innebär att när det eldas släpper det inte ifrån sig mer koldioxid än vad trädet tagit upp under sin livstid. Hade trädet fått stå kvar i skogen skulle det inbundna kolet släppts ut när trädet dör och förmultnar. I Sverige planteras ca 3 st nya träd för varje träd som avverkas. Genom eldning med pellets tas den inbundna energin i trädet tillgodo innan kolet släpps ut. För pelletstillverkning avverkas ingen skog istället används biprodukter som t ex grenar och toppar som skogsindustrin inte kan använda till annat. Ytterligare ett plus är att askan från träeldning dessutom är alkalisk och motverkar försurning när den återförs till skogen.

Bioenergi största energislaget

Bioenergi är det energislag vi använder mest i Sverige, 32%. Följt av olja, vatten- och kärnkraft.

Stärk företagets miljöprofil

Att minska utsläppen av koldioxid till noll och samtidig sänka kostnaderna med upp till 70% låter nästan för bra för att vara sant. Men det är det inte. Det är fullt möjligt. Pelletsanvändning innebär inte bara stora besparingar. De företag som tänker miljövänligt och driver sin verksamhet på ett hållbart sätt har ekonomiska fördelar samtidigt som man stimulerar utvecklingen av gröna arbetstillfällen, stärker sin miljöprofil och blir en attraktiv samarbetspartner.

Mer om bioenergi

KONFERENSBLOCK-600x400px

Varför bioenergi

BLAD-I-BURK-KALKYLATOR-600x400px

Besparing & Finans

KONTORS-KONFERENS-600x400px

Fördelar & Nackdelar

PROJEKTLEDARE-ARBETSLEDARE-600x400px

Installation & Drift

FOOT-PRINTS-ON-WOOD-600x400px

Steg för steg

Vi hjälper dig med

 • Projektering

  Projektering

  Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektplanering

 • Installation & Driftsättning

  Installation & Driftsättning

  Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

 • Service & Underhåll

  Service & Underhåll

  Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal

 • Finansiering

  Finansiering

  Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunder och ta del av deras erfarenheter och besparingen de gör

Till referenser