Är du redo att bli en miljökämpe?

Tillsammans verkar vi för en fossilfri svensk industri.

Förnybar energi för miljöns och industrins skull

Biobränsle, som exempelvis pellets och flis, är en ren naturprodukt och ingår i naturens kretslopp, en s k förnyelsebar energikälla. Till skillnad från fossila bränslen, som t ex olja och gas bidrar den inte till växthuseffekten. Pellets är ett inhemskt och förnybart bränsle som inte belastar atmosfären och miljön. Att använda biobränsle istället för fossilt bränsle är möjligt i de flesta fastigheter och verksamheter.

Är du redo att bli en miljökämpe? Vi hjälper dig gärna på vägen. Kontakta oss så berättar vi mer om processen och lösningarna för hur ditt företag blir ett hållbart företag och du blir en miljöhjälte.

Hur mycket koldioxid släpps ut vid eldning av olja?

När 100 m³ olja eldas går 287 ton koldioxid ut i atmosfären. Det är motsvarar 34 varv runt jorden i en modern dieselbil.

Sveriges miljömål ställer miljökrav på industrin

Riksdagen har satt upp 16 miljömål för att Sverige skall vara det första fossilfria landet år 2045. För att nå dit har både enskilda företag och hela branscher satt upp egna miljömål. Det ställer krav på dig som leverantörer och samarbetspartners att uppfylla dessa miljökrav. Gör du inte det är risken stor att ditt företag blir bortvalt i en konkurrenssituation. I dagsläget har 13 branscher lämnat in sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och fler är på väg.

Klimatklivet för investeringsstöd

Klimatklivet är Regeringens och Naturvårdsverkets investeringsstöd för åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. Här kan bl a företag som vill konvertera från fossila bränslen till förnybar energi ansöka om ekonomiskt bidrag till sin investering. Läs mer om Klimatklivet.

Vad är fossilt bränsle?

Att något är fossilt betyder att det är ändligt och att det tar mycket lång tid för återbildning. I Sverige är olja och kol de vanligast använda fossila bränslesorterna. När fossila bränslen förbränns släpps växthusgaser som koldioxid ut i atmosfären, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Vi människor förbrukar de fossila ämnena mycket snabbare än det tar för planeten att skapa nya. Det är inte en hållbar framtid och användandet av fossila bränslen måste och är på väg bort.

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi är bränsle som framställs av levande organismer. Den största biobränsleresursen är trädbränslen som finns i våra skogar. 90 % av allt biobränsle som används i Sverige kommer ursprungligen från svenska skogar och tillverkas av restprodukter från skogsindustrin. Inga träd avverkas för att tillverka t ex pellets eller flis.

De senaste årens trend med ökad användning av biobränsle visar att förnyelsebar energi är framtiden.

Vilket bränsle använder du idag?

Sänk dina CO2-utsläpp.

Det är helt otroligt hur mycket mindre koldioxidutsläpp det blir med pellets. Gör kalkylen och se hur mycket du kan minska utsläppen.

1 Ton koldioxid motsvarar

 • Ett klot som är 10 m i diameter.

  eller...

 • T o R Stockholm - Genève med flyg.

  eller...

 • 2 hamburgare med pommes frites varje dag i ett år.

Medelsvensken släpper ut ca 10 ton koldioxid per år.

Koldioxidutsläpp från pellets kommer från tillverkning och transport. Förbränningen av pellets släpper inte ut någon koldioxid.

Biobränsle

Biobränsle som t ex pellets är klimatneutralt vilket innebär att när det eldas släpper det inte ifrån sig mer koldioxid än vad trädet tagit upp under sin livstid. Hade trädet fått stå kvar i skogen skulle det inbundna kolet släppts ut när trädet dör och förmultnar. I Sverige planteras ca 3 st nya träd för varje träd som avverkas. Genom eldning med pellets tas den inbundna energin i trädet tillgodo innan kolet släpps ut. För pelletstillverkning avverkas ingen skog istället används biprodukter som t ex såg- och kutterspån, grenar och toppar som skogsindustrin inte kan använda till annat. Ytterligare ett plus är att askan från träeldning dessutom är alkalisk och motverkar försurning när den återförs till skogen.

Bioenergi största energislaget

Bioenergi är det energislag vi använder mest i Sverige, 32%. Följt av olja, vatten- och kärnkraft. Det finns alltså mycket kvar innan vi är fossilfria.

Stärk företagets miljöprofil

Att minska utsläppen av koldioxid till noll och samtidig sänka kostnaderna med upp till 70% låter nästan för bra för att vara sant. Men det är det inte. Det är fullt möjligt. Användandet av förnybart biobränsle innebär inte bara stora besparingar. De företag som tänker miljövänligt och driver sin verksamhet på ett hållbart sätt har ekonomiska fördelar samtidigt som man stimulerar utvecklingen av gröna arbetstillfällen, stärker sin miljöprofil och blir en attraktiv samarbetspartner.

Inhemskt bränsle minskar beroendet från osäkra marknader

Pellets och flis produceras av restprodukter från svenska skogar i Sverige. Ofta tillverkas pelletsen lokalt och transporterna är korta. Med ett fossilfritt bränsle från en inhemsk marknad undviker du att behöva bekymra dig om t ex förändringar i oljeproducerande länder.

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag.

Kostnader och CO2-utsläpp med olika bränslen

Så här mycket kostar det

öre/kWh

Pellets
0 öre
El (område 3)
0 öre
Naturgas
0 öre
Olja (Eo1)
0 öre

Uppskattade priser April 2022

Så här mycket CO2 släpps ut

gram/kWh

Pellets
0 g
El
0 g
Naturgas
0 g
Olja (Eo1)
0 g
 • Se film

 • Mer info

 • Besparingskalkyl

 • Referenser