TYP AV BIOENERGIPANNA

Pannor för produktion av varmvatten eller ånga, för uppvärmning eller tillverkning.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar 24 september - 23 oktober

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Biobränsle för uppvärmning eller process

Beroende av verksamhet behöver ditt företag en bioenergianläggning anpassad för just era behov och förutsättningar. Det kan vara en bioenergilösning för uppvärmning eller en anläggning för processånga. Vi levererar kompletta och driftsäkra bioenergisystem framtagna för minimalt underhåll och med låg driftkostnad.

 

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag

– Bioenergi är ett lönsamt energialternativ

för både uppvärmning och produktion av ånga –

Moderna biobränslepannor

De pannor vi installerar är av mycket hög kvalitet och är i en en klass för sig när det gäller verkningsgrad, serviceintervaller, utsläpp, och driftssäkerhet. De tillhör marknadens mest sofistikerade biobränslepannor med alla tänkbara finesser som standard och är byggda för att komma så nära oljeeldningens serviceintervall som möjligt.

Bioenergipannor för kostnadseffektiv uppvärmning

Uppvärmning av lokaler har blivit allt dyrare, särskilt om man använder olja eller el. Sverige hör till de länder som är föregångare när det gäller bioenergi för värmeproduktion. Bioenergi är avsevärt mycket billigare än olja och el. Gör gärna vår besparingskalkyl och se din besparing.

Biobränslepannorna är helautomatiska och sköter både tändning, bränslematning och sotning helt på egen hand. Pannorna kan  drivas med flera olika typer av biobränsle som t ex:

Pellets

Flis

Spån

Briketter

Spannmål

Bioenergipannor för lönsam produktion av ånga

Ånga är en relativt vanlig energibärare i t ex livsmedelsindustri, tvätterier och viss plastindustri. Ånga är effektiv för att överföra stora mängder energi, och vatten är relativt billigt. Bränslet till ångpannan är däremot dyrt om du använder t ex olja, vilket många företag fortfarande gör. En av anledningarna till detta är att man inte tror att bioenergi kan vara ett realistiskt och lönsamt alternativ. Det stämmer inte i dagsläget. Bioenergi är ett lönsamt alternativ. Tekniken har utvecklats och oljepriset ökar i förhållande till bioenergi.

Pannorna för produktion av ånga drivs med pellets. Gör gärna vår besparingskalkyl och se din besparing.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text