PELLETS OCH FLIS

Förnybara och klimatneutrala energikällor för bioenergipannor.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar 24 september - 23 oktober

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Pellets – förnybar energi

Pellets är klimatneutralt och genererar inte mer koldioxid ut än vad trädet tar upp under sin livstid – ett bränsle som ingår i naturens kretslopp. Svensk pellets håller en mycket hög kvalitet och det finns gott om råvara. Pellets har också en jämn och stabil prisnivå till skillnad från exempelvis olja.

 

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag

Förnybar energi med pellets

Pellets är ett inhemskt bränsle som ingår i naturens kretslopp. Svensk pellets håller mycket hög kvalitet och det finns gott om råvara.  Råvaran som används i svensk pelletstillverkning kommer från biprodukter som t ex grenar och toppar som skogsindustrin inte har användning för, den är lokalproducerad och kräver inga långa transporter. I dag finns det ca 80 pelletsfabriker spridda över landet.

Lagring och transport av pelletsbränsle

Precis som med olja får du som större kund pellets levererat i bulkform via löpande leveranser. Transporten sker via lastbil och lossning görs via en slang som kopplas mellan bilen och pelletsförrådet. Det är viktigt att pellets, lagras fuktfritt och skyddas från väder och vind. Pelletsförrådet bör vara placerat i anslutning till pannrummet eller i separat pelletssilo. Tänk på att leveransen från bulktransporter skall vara enkel och smidig.

Pellets tillverkas av grenar och toppar

Pellets är 60-70% billigare än olja

Pellets är koldioxidneutralt

Hur mycket pellets går det åt?

Fakta om pellets
Åtgång2 ton pellets motsvarar ca 1 m³ olja eller 10.000 kWh el
Värmevärdeca 4,8 MWh/ton
Volym1,6 m³/ton
Bulkvikt650 - 680 kg/m³
Diameter8 mm
Längdmax 4 ggr diametern
Askhalt0,3 - 0,8% (vikt)

Flis

Flis är trä som hackats till mindre bitar och råvaran kan komma från olika delar av trädet. Flis är billigare per kWh än pellets men har lägre effektivt värmevärde per volymenhet bl a beroende av högre fukthalt än pellets. Det gör att flis i regel kräver större lagringsutrymme. Flis behöver också kraftigare utrustning i pannans bränslesystem och passar ofta vid lite större energibehov.

Tillgång och priser på pellets

Tillgången på pellets är god och priset är jämnt och stabilt. I Sverige står bioenergi för 1/3 av vår energianvändning och vi använder ca 1,6 miljoner ton pellets till ett värde av nästan 3 000 miljoner kr. Ett företag som i dag har ett årligt behov av 100 m³ olja betalar ca 1 048 200 kr. Om energibehovet istället hade tillgodosetts med pellets hade det kostat ca 290 400 kr. En besparing på ca 757 800 kr.

Snittpris olja/m³ och pellets/2 ton

Diagram olja pellet priser

Snittpris per kWh (olja/pellets)

Diagram olja pellets kWhpris

Energimängden i 1 m³ olja motsvarar 2 ton pellets.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text