INSTALLATION AV BIOENERGIPANNA

Pelletspannan kan installeras i befintligt pannrum eller i fristående panncentral.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar 24 september - 23 oktober

 • Se film

 • Mer info

 • Besparingskalkyl

 • Referenser

Installation i befintligt pannrum eller i fristående panncentral

Förutsättningarna för var en ny bioenergianläggning skall placeras skiljer sig åt hos de flesta företag och industrier. Kanske vill du behålla den gamla pannan och har plats på tomten för en panncentral och silo. Oavsett om det är en panna för uppvärmning eller processånga kan du få den installerade i befintligt pannrum eller i en separat, fristående panncentral.

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag

 • Var skall pannan installeras

  Vi installerar värme- och processpannor i befintliga pannrum eller fristående panncentraler och genomför hela arbetet med projektering, demontering, installation av vvs, el och styr- och regler.

 • Installation i befintligt pannrum

  Den nya biobränslepannan installeras i befintligt pannrum. Den här typen av installation medför självklart ett driftavbrott om gamla pannor skall tas bort och nya skall på plats. Vi försöker alltid att göra driftavbrottet så kort som möjligt mellan leverans och igångkörning.

 • Installation i fristående panncentral

  Vi installerar också värme- och processpannor i fristående panncentral. Konceptet med fristående panncentral kräver endast ett fåtal timmar från leverans till igångkörning. Installation genomförs med ett minimum av störning i fastigheten då den gamla pannan aldrig behöver stängas av under konverteringen. En fristående panncentral kan medföra att det blir enklare att få ev extern finansiering godkänd.

Pelletspanna röd och vit
 • Förvaring av bränsle

  Det är viktigt att träbränslet, t ex pellets och flis, lagras fuktfritt och skyddas från väder och vind. Ett bränsleförråd i anslutning till pannrummet eller en fristående silo är att rekommendera och bör placeras så att tankning från bulktransporter skall vara enkelt och smidigt.

 • Bygglov

  För fristående panncentral och bränsleförråd/silo krävs bygglov. Erfarenhetsmässigt kan det vara en fördel att söka bygglov i god tid för att slippa förseningar och förändringar.

 • Driftstopp

  Ett kortare driftstopp kan eventuellt behövas i vissa fall. I andra fall behövs inget stopp alls. 

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text