Installation i befintligt pannrum eller i fristående panncentral

Förutsättningarna för var en ny bioenergianläggning skall placeras skiljer sig åt hos de flesta företag och industrier. Kanske vill du behålla den gamla pannan och har plats på tomten för en panncentral och silo. Oavsett om det är en panna för uppvärmning eller processånga kan du få den installerade i befintligt pannrum eller i en separat, fristående panncentral.

Kontakta mig för rådgivning eller lösningsförslag

– Minsta möjliga driftstopp eller inget alls vid installation –

Var skall pannan installeras

Vi installerar värme- och processpannor i befintliga pannrum eller fristående panncentraler och genomför hela arbetet med projektering, demontering, installation av vvs, el och styr- och regler.

Installation i befintligt pannrum

Den nya biobränslepannan installeras i befintligt pannrum. Den här typen av installation medför självklart ett driftavbrott om gamla pannor skall tas bort och nya skall på plats. Vi försöker alltid att göra driftavbrottet så kort som möjligt mellan leverans och igångkörning.

Installation i fristående panncentral

Vi installerar också värme- och processpannor i fristående panncentral. Konceptet med fristående panncentral kräver endast ett fåtal timmar från leverans till igångkörning. Installation genomförs med ett minimum av störning i fastigheten då den gamla pannan aldrig behöver stängas av under konverteringen. En fristående panncentral kan medföra att det blir enklare att få ev extern finansiering godkänd.

Förvaring av bränsle

Det är viktigt att träbränslet, t ex pellets och flis, lagras fuktfritt och skyddas från väder och vind. Ett bränsleförråd i anslutning till pannrummet eller en fristående silo är att rekommendera och bör placeras så att tankning från bulktransporter skall vara enkelt och smidigt.

Bygglov

För fristående panncentral och bränsleförråd/silo krävs bygglov. Erfarenhetsmässigt kan det vara en fördel att söka bygglov i god tid för att slippa förseningar och förändringar.

Vi hjälper dig med

 • Projektering

  Projektering

  Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektplanering

 • Installation & Driftsättning

  Installation & Driftsättning

  Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

 • Service & Underhåll

  Service & Underhåll

  Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal

 • Finansiering

  Finansiering

  Vi erbjuder finansieringslösningar.