DRIFT & UNDERHÅLL

Moderna pelletspannaor är driftsäkra och kräver minimalt med underhåll.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar 24 september - 23 oktober

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Drift och underhåll av bioenergianläggning

När  den nya biobränslepannan är på plats skall pannan fungera och inte kräva allt för mycket tillsyn och underhåll. Pannorna vi levererar har hög driftsäkerhet och är framtagna för minimal skötsel. För de flesta bioenergipannor räcker det med daglig tillsyn, sammanlagt ca 30 minuter per vecka för underhåll och översyn.

 

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag

Regelbundet underhåll håller pannan i trim

Bästa förutsättningar för att ha en väl fungerande anläggning är att följa anvisningarna för drift och underhåll som gäller för den nya bioenergianläggningen. Daglig tillsyn, vilket motsvarar ca 30 min per vecka, i kombination med serviceavtal är vad som krävs för att hålla biobränslepannan i trim.

Pannorna är helautomatiska och sköter både tändning, bränslematning och askutmatning helt på egen hand, vilket inte alla pannor gör. Jämfört med många enklare alternativ på marknaden kräver anläggningen väldigt liten arbetsinsats.

Bioenergipannan kan anslutas till internet där du t ex kan övervaka och korrigera olika värden.

Serviceavtal

Vi rekommenderar att du tecknar ett serviceavtal för regelbundet systemunderhåll. Det innebär att kvalificerade tekniker går igenom pannan, kontrollerar och vid behov byter slitdelar samtidigt som man testar systemets funktion och prestanda. På så sätt säkerställs en lång livslängd och risken för driftstörningar minimeras.

Askhantering och sotning

Alla bioenergipannor pannor är försedda med automatisk askutmatning. Antingen till asklåda eller askcontainer. Askan från träeldning är alkalisk och kan användas som gödning på den egna fastigheten eller återföras till skogen för att motverkar försurning.

Sotning genomförs ca 1 gång per år av behörig sotare. Skorstenen som installeras som standard sotas underifrån, vilket är säkrare och går snabbare.

Serviceman i gul hjälm

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text