INSTALLATION OCH DRIFT

Anpassade bioenergianläggningar installerade och driftsatta professionellt.

Klimatklivet är öppet för ansökningar

24 september - 23 oktober

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Bioenergi – enkelt, bekvämt och kostnadseffektivt

Moderna pelletsanläggningar är enkla att sköta och anpassade för att passa kunden behov och verksamhet. Välj om du vill ha din bioenergianläggning installerad i befintligt pannrum eller som fristående panncentral, välj om den skall producera varmvatten för uppvärmning eller ånga till processindustrin.

 

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag.

Så här går det till:

Framtagning och installation av bioenergianläggning. Denna ångpanna installeras hos Vaggeryds Chark AB för både värme och process i en fristående panncentral samt pelletssilo.

Bioenergipanna

Typ av panna

Vilken typ av panna passar för din verksamhet. Panna för uppvärmning eller panna för processånga?

Vikentomater pelletspanna i panncentral

Placering av panna

Skall den nya pannan stå i ett befintligt pannrum eller placeras i en fristående modul?

SERVICEMAN-600x400-px

Drift & Underhåll

Våra moderna bioenergianläggningar är driftsäkra och kräver minimalt med underhåll för att hålla pannan i trim.

BRINNANDE-PELLETS-600x400-px

Pellets

Pellets är ett inhemskt bränsle som ingår i naturens kretslopp. Men hur mycket pellets motsvarar 1 m³ olja?

Mer om bioenergi

Varför bioenergi

Sänkt driftkostnad och minskad miljöpåverkan.

Miljö

Minskade växthusutsläpp med byte från fossilt bränsle till biobränsle.

Besparing & Ekonomi

Gör besparingskalkylen och se hur mycket du kan sänka driftkostnaderna.

Steg för steg mot bioenergi

Enkelt  att konvertera till en bioenergi-anläggning.

Fördelar & Nackdelar

Ta reda på fördelar och nackdelar med att konvertera till bioenergi.

Installation & Drift

Biobränslepanna i pannrum eller i fristående panncentral.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text