Fördelar & Nackdelar med förnybar energi

Tre stora och direkta fördelar med att konvertera till biobränsle och förnybar energi - ekonomi, miljö och ökad konkurrenskraft.

Fördelarna och nackdelarna med att använda bioenergi

De mest framträdande fördelarna med att konvertera från fossila bränslen till förnyelsebar energi - bioenergi - är den stora kostnadsbesparingen och de minskade koldioxidutsläppen. Ditt företaget sparar mellan 50 och 70% av energikostnaden för uppvärmning och produktion/tillverkning från dag ett och sänker drastiskt utsläppen av växthusgaser till nära noll.

De minskade koldioxidutsläppen bidrar till att uppnå riksdagens mål om ett fossilfritt Sverige år 2045 samtidigt som ditt företagets miljöprofil förstärks och bidrar till företagets ökade konkurrenskraft. Med bioenergi skapas förutsättningar för ett hållbart Sverige och en framtid för ditt företag.

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid? Häng med in i framtiden.

Ring oss!

Vi berättar gärna mer om bioenergi, pellets och våra kompletta pannlösningar!

0200-25 33 25

Fördelar med förnybar energi