Fördelar och nackdelar med bioenergi

De mest framträdande fördelarna med bioenergi är den stora besparingen företaget gör när det gäller kostnaden för uppvärmning eller tillverkning och de drastiskt minskade utsläppen av växthusgaser. De minskade koldioxidutsläppen bidrar till att uppnå riksdagens mål om ett fossilfritt Sverige år 2045 samtidigt som en konvertering kan förstärka företags miljöprofil och position på marknaden. Var med och bygg ett hållbart Sverige genom att konvertera till biobränsle.

Kontakta mig för rådgivning eller lösningsförslag

– Enkelt välja bioenergi –

• Bioenergi kostar bara en tredjedel jämfört med olja

• Bioenergi tar bort företagets troligen enskild största koldioxidutsläpp

• Bioenergi gör företaget till en mer attraktiv samarbetspartner

• Bioenergianläggningen behöver bara underhåll några timmar per månad

Biobränsle fördelar

Ekonomi

En stor del av industrin använder fortfarande olja eller gas för uppvärmning och för industriella processer. Det är anmärkningsvärt inte minst med tanke på att koldioxidsubventionen för tillverkande företag togs bort den 1 januari 2018. Jämfört med t ex olja är priset på bioenergi endast en tredjedel av kostnaden, vilket medför rejält sänkta energikostnader för företaget.

Förbrukar ditt företag 100-150 m³ per år är återbetalningstiden för en investering i en biobränslelösning mellan tre och fem år, vilket är överraskande för de flesta. Investeringen är inte större än att den ryms inom ramen för driftbudgeten. Ditt företaget kan också vara berättigat till investeringsstöd från Klimatklivet.

De rejält sänkta drift- och bränslekostnader bidrar till att ge företaget ökat utrymme för andra viktiga och nödvändiga investeringar.

Gör besparingskalkylen och se hur mycket ditt företag kan spara

Miljö

I och med ett byte till biobränsle plockar företaget i ett slag bort anledningen till sitt troligen enskilt största koldioxidutsläpp. Med minskade koldioxidutsläpp blir företaget automatiskt en mer attraktiv leverantör på marknaden. En allt viktigare aspekt, eftersom allt fler företag – oavsett storlek ställer hårda krav på sina leverantörer att ha en helt fossilfri produktion. Företag som använder fossila bränslen i sin produktion behöver med andra ord tänka om, och det snart.

Bioenergi är baserad på förnybara råvaror och eldningen ger inget koldioxidtillskott till atmosfären. Att elda med biobränslen är möjligt i de flesta fastigheter, både stora och mindre. Biobränsle, som pellets, är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp.  Pellets ger obetydlig belastning på miljön – det är inhemskt, förnybart och ofta lokalproducerat – till skillnad från fossila bränslen bidrar till växthuseffekten.  Läs mer om miljöfördelar

Biobränsle nackdelar

Vid eldning av pellets bildas en viss mängd aska som måste tas om hand regelbundet. Askan går utmärkt att använda som gödning på er egen fastighet eller så bör den återföras till skogen för att förhindra försurning. Våra bioenergipannor är försedda med automatisk askutmatning som trans­porterar askan från pannan till en uppsamlingsbehål­lare.

Pelletspannor kräver regelbundet underhåll för att behålla sin kapacitet samt und­vika onödiga driftsavbrott och störningar. Vi erbjuder serviceavtal som säkerställer driften och gör er anläggning optimal, både ekonomiskt och funktionsmässigt. Läs mer om drift och underhåll

Mer om bioenergi

KONFERENSBLOCK-600x400px

Varför bioenergi

BLAD-I-BURK-KALKYLATOR-600x400px

Besparing & Finans

PELARGONER-600x400px

Miljö

PROJEKTLEDARE-ARBETSLEDARE-600x400px

Installation & Drift

FOOT-PRINTS-ON-WOOD-600x400px

Steg för steg

Vi hjälper dig med

 • Projektering

  Projektering

  Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektplanering

 • Installation & Driftsättning

  Installation & Driftsättning

  Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

 • Service & Underhåll

  Service & Underhåll

  Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal

 • Finansiering

  Finansiering

  Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunder och ta del av deras erfarenheter och besparingen de gör

Till referenser