Dumpa oljepannan - sänk driftkostnaderna

Trenden pekar på att oljepannans glansdagar är förbi. Trots Norges tillgång på olja var de första land i världen att införa ett förbud mot att använda fossil olja för uppvärmning. Även Sveriges riksdag har beslutat om ett fossilfritt Sverige år 2045. Allt fler upptäcker att det går att byta till miljömedvetna alternativ och samtidigt spara pengar långsiktigt.

– Den trend man kan se om man tittar på större industriella lokaler, är att man inte kan använda fossila bränslen framåt. Ingen gas – ingen olja, säger Michael Throxe, VD på energibolaget Vuab, och fortsätter:

– Trenden pekar mot ett fossilfritt Sverige.

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljömål för att Sverige ska vara fossilfritt år 2045. För många företag och industrier finns dock mycket osäkerhet kring vad det betyder i praktiken för den egna verksamheten.

Spara pengar med biobränsle

– När det gäller uppvärmning finns vedertagna produkter som man har kört många år och som man ser som driftssäkra, säger Michael Throxe och fortsätter:

– Men det många inte vet är att man kan spara 65-70% genom att göra bytet till biobränsle.

Skillnaden mellan biobränslen och fossila bränslen är i grunden att det första bildas ständigt i naturen, medan det senare tar miljontals år för att bildas.

Men vilka alternativ finns då till buds? Till biobränslen räknas till exempel träd- och stråbränslen, avfall och torv. Ett av de vanligaste biobränslealternativen är eldning med pellets.

– Pellets är ett 100 procent förnybart bränsle där råvaran kommer från restprodukter från sågverksindustrin. Tillgången på pellets är och kommer att vara mycket god framöver, säger Michael Throxe.

Kobia

 

Byte med minimalt driftsstopp

Vuab, är ett rikstäckande företag med mer än 40 års branscherfarenhet och över 125.000 installationer i bagaget. De arbetar både med projektering och dimensionering till installation och service och har utvecklat metoder för att göra bytet till bioenergi smidigt.

– Man kan byta uppvärmningslösning i det befintliga pannrumet. Alternativet är att vi installerar en nyckelfärdig panncentral inklusive pelletssilo som båda levereras färdig på lastbil och placeras utanför fastigheten. I det senare fallet behöver man bara göra ett driftstopp på maximalt ett par timmar i samband med växlingen av energikälla och kunden kan behålla befintlig oljepanna som spets eller backup, berättar Michael Throxe.

Biobränsle – framtidens uppvärmning

Sveriges företag och industrier står inför ett vägval när allt fler leverantörer ställer hårdare krav om fossilfri produktion hos sina samarbetspartners. För processindustrier och hos företag med större lokaler, är biobränsle både driftssäkert, hållbart och dessutom kostnadseffektivt – och detta trots de stora uppvärmningsbehoven.

– Ett byte till förnybar energi är absolut en investering, men normalt sett betalar sig investeringen på tre till fem år, med tanke på de lägre driftskostnaderna, säger Michael Throxe och avslutar:

– Dessutom finns olika lösningar för finansieringen, bl a tack vara investeringsbidraget från Naturvårdsverket – något som vi kan hjälpa våra kunder med.

För mer information och personlig kontakt kring ert byte till miljövänlig uppvärmning – kontakta oss, 0200-25 33 25.

Din besparing kan bli så hög som 70%.

Vi hjälper dig med

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text