BIM Kemi ersätter olja med pellets

Bim Kemi AB i Stenkullen, strax utanför Göteborg, ersätter oljan i sin produktion med pellets och fortsätter sitt arbete mot en hållbar framtid med motto ”More with less”.

Vuab har fått en ny stor order på en bioeldad ångpanna. Den nya bioenergianläggningen är en 2,5 MW ångpanna som eldas med förnybar svensk träpellets. Anläggningen placeras i en fristående panncentral med 2 st pelletssilos. Anläggningen ersätter en oljeförbrukning om 340 m³ per år med ca 700 ton pellets per år vilket innebär stor ekonomisk besparing och sänkta CO2-utsläpp med mer än 900 ton/år. Den nya pannan har möjlighet att frigöra el-kapacitet till BIM Kemis övriga produktion då den även kommer kunna ersätta el-pannan för uppvärmning av lokalerna.

Bim kemi hjälper pappersindustrin öka sin lönsamhet genom att hjälpa dem med kemiska tillbehör för att förädla och utveckla pappers- och massaprodukter.

Vill du veta mer, kontakta Arvid Westh