50-70% billigare med bioenergi

Att byta ut sin gamla gas- eller oljepanna mot ett fossilfritt alternativ har många fördelar. Man blir bland annat en del av den hållbara omställningen och energikostnaden sänks normalt med 50-70 procent – redan från dag ett.

Bioenergianläggningar har idag blivit ett både kostnadseffektivt och driftsäkert sätt
för företag inom alla industrier som har stora energibehov att följa med i hållbarhetsomställningen. Genom att byta till en bioenergianläggning som drivs av träpellets är man inte längre med och bidrar till den globala uppvärmningen. Man blir i stället en del av lösningen.

Pelletssilo och panncentral i blått framför industribyggnad

– Oftast handlar det om mellan 50 och 70 procent sänkta energikostnader.

Att agera hållbart behöver inte vara dyrt. Faktum är att en av de största fördelarna med att byta från olja, gas eller el till en bioenergianläggning är kostnadsbesparingen. Och den får man redan från första dagen. Med träpelletspannor för ånga och varmvatten från Vuab har många kunnat spara merparten av sina energikostnader.

– Man gör en oerhörd besparing genom att energikonvertera till bioenergi. Besparingen är ju alltid kopplad till ens förbrukning. Ju högre förbrukning, ju större besparing. Oftast handlar det om mellan 50 och 70 procent, säger Pär-Olof Åkesson, teknisk säljare på Vuab.

En av de som har gjort stora vinster på att byta till bioenergi är Vikentomater i Skåne, som 2021 utsågs till Årets klimatbonde. De bytte med hjälp av Vuab till bioenergi för att värma upp deras växthus, och har sänkt värmekostnaden med över en miljon kronor per år.

En trygg investering

Att gå över till bioenergi från fossila bränslen är både enkelt och smart. En investering i något nytt är alltid en kostnad, och en pelletspanna kostar i regel lite mer än de fossila alternativen, men fossila alternativ är å andra sidan mycket dyrare att driva, så man vinner på bioenergi i längden. Återbetalningstiden är faktiskt överraskande kort. Ett företag som förbrukar 100-150 m³ olja per år tjänar in sin investering på bara tre till fem år.

Installationen av en ny anläggning är också väldigt smidig.
Vuab är en totalleverantör som hjälper sina kunder med allt från projektering, dimensionering till driftsatt anläggning. Avbrottet i verksamheten vid installation och driftsättning blir oftast minimal. Det tar i regel bara ett par timmar, och Vuab anpassar påkopplingen till den tid på dygnet då det passar verksamheten bäst. Så med en ny pelletspanna enkelt på plats kan besparingarna börja.

Vuab Finansieringsmodell copywrite2016

– Med en så stor sänkning av driftskostnaderna får våra kunder ökat utrymme  för andra investeringar i verksamheten, säger Pär-Olof Åkesson.

Miljövinst på köpet

De ekonomiska besparingarna man gör på att byta från en olja-, gas- eller elpanna till
ett fossilfritt alternativ som pellets är så klart bara en av fördelarna. En annan stor
vinst är den miljömässiga.

Träpellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin i Sverige. Bränslet är alltså
förnybart och ingår i naturens kretslopp. Mängden koldioxid som frigörs i
atmosfären vid förbränning är samma som binds av växterna när de växer upp.

– Att gå över till bioenergi från fossila bränslen är både enkelt och smart.

– Det är en CO2-neutral energikälla, till skillnad från olja och gas, så du tillför inte någon ny koldioxid till kretsloppet, som du gör med olja och gas som har legat miljoner år i jorden, säger Pär-Olof Åkesson.

Bioenergi är därför rätt väg att gå, dels för att göra ekonomiska besparingar, men inte
minst för att spara på miljön och konkurrenskraften.

– Dags att se sig om efter ett stabilt energialternativ för en tryggare framtiden.

Driftsäkra produktionen med bioenergi

Pellets

Teckna pelletsvtal på våren för bästa pris och säkra leveranser.

Den senaste tidens oroligheter ute i världen har påverkat priserna och tillgången på olja och gas. Priserna har gått snabbt upp och ner på världsmarknaden. Även elen har varit opålitlig. Då är det värt att se sig om efter stabilare alternativ.

Den goda tillgången till bränsle beror på att tillverkningen av träpellets sker i Sverige och påverkas inte på samma sätt av världsläget. Risken för avbrott i leveransen är mindre när det tillverkas lokalt. En ytterligare trygghetsfaktor är att energin i våra skogar växer snabbare än takten vi plockar ut den, så tillgängligheten av träpellets ökar.

Vuabs bioenergianläggningar är byggda och konstruerade för att eldas med träpellets vilket gör dem mycket driftsäkra.

Man som visar utdragen brännare ur ångpanna
Utdragbar brännare på ångpanna.

När man installerar sin nya anläggning rekommenderar Vuab att den gamla får stå kvar. På så sätt har man utan extra kostnad en backup-lösning, om det av någon anledning skulle behövas.

Har man av en eller annan anledning inte möjlighet att ha kvar den gamla anläggningen som backup-panna, är det inte något problem. Vuab erbjuder i sin helhetslösning även en kompletterande backup-brännare för olja eller gas till sina ångpannor.

– Vi är rätt unika med att brännarna till våra ångpannor är installerade på vagn. Det gör det möjligt att enkelt byta brännare vid till exempel service och på så sätt undvika
driftstopp, säger Pär-Olof Åkesson.

Med en bioenergianläggning vinner man på alla områden, både kortsiktigt, långsiktigt och om det oväntade händer. Det är en investering som skapar större värde ju förr man gör den – både för verksamheten och miljön.

Kontakta oss för rådgivning eller förslag på lösning