Benders i Åstorp byter el mot pellets

Pelletspanna Benders ÅstorpIgår, den 3 oktober, lyftes den nya pelletspannan på plats. Den fristående panncentralen innehåller en 500 kW pelletspanna samt pelletssilo.

Benders Sverige AB i Åstorp har tidigare värmt fabriken med direktverkande el som nu ersätts med ett vattenburet värmesystem kopplat till den nya panncentralen. Bytet till pellets innebär fossilfri uppvärmning med sänkta kostnader och i inga koldioxidutsläpp som följd.

Detta är den andra Bendersanläggningen som vi på VUAB konverterat till förnybar energi.