Benders beställer biobränsleanläggning till Åstorp

logo Benders Byggsystem ABVUAB har åter fått förtroendet av Benders Byggsystem AB att leverera ytterligare en bioenergianläggning. Denna gång till produktionsenheten i Åstorp i Skåne.

Fastigheten kommer att konverteras från direktverkande el till ett vattenburet värmesystem dit VUAB kommer leverera en 499 kW pelletseldad fristående panncentral med tillhörande pelletssilo.

Driftsättning är planerad till hösten 2019.

Detta är den andra anläggningen VUAB installerar åt Benders Byggsystem AB. Tidigare har vi levererat och installerat 5 stycken 499 kW pelletspannor i Strängnäs.