Är du en av dem som har fördomar om bioenergi och pellets

Här ger vi dig svar på de vanligaste fördomar om pellets vi stöter på. Har du egna frågor om bioenergi, pellets och pannor, hör av dig!

FÖRDOM #1
Det fälls träd för att tillverka pellets och flis

Nej, Pellets och flis tillverkas av av bi- och restprodukter...

...som skogsindustrin inte har användning för, t ex såg- och kutterspån, toppar och grenar.

Inga träd fälls för att tillverka pellets och flis.

Läs mer om pellets

FÖRDOM #2
Elda med pellets är smutsigt och kräver mycket jobb

Nej, dagens pannor är helautomatiska och byggda för minimalt underhåll.

En daglig visuell kontroll, vilket motsvarar ca 30 min i veckan i kombination med service - en alt två gånger per år beroende av panna - är vad som krävs för att hålla pannan i trim. Sotning och uraskning till askcontainer sker automatiskt.

Läs mer om underhåll, service och serviceavtal

FÖRDOM #3
Pellets- och flispannor är inte driftstäkra

Jo, det är de, men precis som bilen behöver de regelbunden service och tillsyn.

Dagens pannor, oavsett om det är ångpannor eller varmvattenpannor, är de konstruerade för att eldas med just pellets eller flis (eller eget restavfall) och har därmed en hög driftsäkerhet. Det kräver så klart att pannan är rätt dimensionerad och att underhåll och service görs regelbundet.

Läs mer

FÖRDOM #4
Pellets är dyrt

Nej, priset för 1 kW pellets är ca 30-40% av kostnaden för olja.

Pellets kostar mellan 35-40 öre/kWh. Jämför det med olja som kostar ca 110 öre per kWh.

Med biobränsle som t ex pellets gör du en besparing på mellan 60 och 70%. Det gör också att investeringen av ny pannanläggning kan rymmas inom driftbudgeten.

Gör besparingskalkylen

FÖRDOM #5
Det är brist på pellets

Nej, Råvaran som används är inhemsk och pelletsen produceras lokalt.

I Sverige finns mycket skog och en väl fungerande skogsindustri som också tar hand om spillet. Råvaran till pelletsen tas om hand lokalt och färdigställs i någon av de 80 pelletsfabriker som finns utspridda över hela landet.

Genom att använda lokalt producerat bränsle minimeras transporterna vilket också bidrar till minskade CO2-utsläpp, beroendet från marknader i omvärlden minskas och pengarna stannar i det lokala näringslivet. 

Läs mer

FÖRDOM #6
Pellets är inte särskilt miljövänligt

Jo, det får vi säga att det är.

Pellets är 100 procent naturlig produkt och räknas som förnybar energi. Pellets är både ett billigt och miljövänligt bränsle för värme och process till industrin.

Pellets består av restprodukter, spill, från sågverks- och skogsindustrin. Att ta tillverka energi från restprodukter är både ekonomiskt och miljösmart och bidrar till kretsloppet. 

Jämför kostnader och CO2-utläpp för olika bränslen.

Läs mer

Hem » 6 fördomar om pellets

Hem » 6 fördomar om pellets

Kostnader och CO2-utsläpp med olika bränslen

Så här mycket kostar det

öre/kWh

Pellets
0 öre
Bioolja (RME)
0 öre
Biogas
0 öre
El
0 öre
Gasol
0 öre
Naturgas
0 öre
Olja (Eo1)
0 öre

Uppskattade genomsnittspriser 2019

Så här mycket CO2 släpps ut

gram/kWh

Pellets
0 g
Bioolja (RME)
0 g
Biogas
0 g
El
0 g
Gasol
0 g
Naturgas
0 g
Olja (Eo1)
0 g