2:a pelletspannan till Stål & Rörmontage

Handskakning mellan tre personer framför pelletsanläggning från Vuab

Pär-Ola Gullberg, Pär-Olof Åkesson och Ronny Södergren.

Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB arbetar med stora och tungaprojekt och har tillverkat och levererat t ex Folke Bernadottes bro eller 70 ton tunga avbördningsluckor till slussen i Stockholm.
I takt med att deras projekt blir större och större har behovet av produktionsyta ökat och i och med det även behovet av värme.

Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB har genom VD Pär-Ola Gullberg och styrelseordförande Ronny Södergren tecknat avtal med Pär-Olof Åkesson på Vuab för leverans och installation av en 300 kW pelletseldad varmvattenpanna i panncentral. Den nya panncentralen kopplas samman med den tidigare levererade panncentral från Vuab för att säkerställa hållbar och fossilfri uppvärmning av den nya produktionshallen.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Pär-Olof Åkesson, 040-49 57 52, par-olof.akesson@vuab.se