2,7 MW ånganläggning till Tvätttjänst AB

Tvätttjänst ABTvättjänst AB bygger ny tvättanläggning i Norsborg, söder om Stockholm. Vuab har fått uppdraget att leverera och installera en ny bioenergianläggning för ånga. Anläggningen är en 2,7 MW pelletspanna med kapacitet att leverera ca 4 ton ånga/h. Pannan installeras i pannrum och beräknas driftsättas till sommaren.

Tvättjänst AB har levererat tvättjänster till hotell, restaurang, industri & verkstad, vård & omsorg samt entrémattor i mer än 70 år.