268 MWh i sänkt energiförbrukning

Laholms Stål AB kompletterade sitt befintliga uppvärmningssystem i verkstadshallen med två industriella luft-/luftvärmepumpar och sänkte årsförbrukningen med 268 MWh.

Laholms Ståls fastighet är uppdelad i olika verksamhetsdelar, mekanisk verkstad, gjuteri m m och värms upp med gas. Man valde i ett första steg att se över uppvärmingen i den största hallen, en mekanisk verkstad om ca 2.000 kvm.

Vuabs uppdrag var att sänka uppvärmningskostnaden och förbättra inomhusklimatet över året. Genom att installera två stycken energieffektiva industriella luftvärmepumpar uppnådde man hög energibesparing samtidigt som lokalen fick bättre och jämnare temperatur – till gagn för både människor och maskiner.

Laholms Stål