Ny F-gasförordning

december 7, 2016

Den 1 januari 2015 trädde den nya F-gasförordningen i kraft för att ytterligare skärpas något den 1 januari 2017.

Ett av de områden som påverkas direkt är läcksökningsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på köldmediemängd till att baseras på CO2-e koldioxidekvivalenter.

Vuab erbjuder service- och kontrollavtal som innefattar läcksökning och tillhörande köldmediarapport som  skall sändas till Miljökontoret i respektive kommun. Vid utebliven rapportering utgår en Miljösanktionsavgift.

Läs mer på:  alltomfgas.se

Tags: , ,