Viklundagård AB tecknar avtal för bioenergianläggning #2

Odling hos Viklunda gård i bioenergi växthusI februari 2018 installerades den första bioenergianläggningen hos Viklundagård AB för uppvärmning av 8 400 m² växthus.

Med erfarenheten från den första anläggningen är det nu dags för anläggning nummer två. VUAB har tecknat avtal om leverans och installation på två stycken 500 kW pelletspannor för uppvärmning av 7 200 m² växthus med tillhörande 85 m³ pelletssilo och en 50 m³ ackumulatortank.

En befintlig gaspanna samt en gammal kolpanna kommer demonteras för att göra plats för de nya pelletspannorna i befintligt pannrum.

Genom bytet från gas till bioenergi gör Viklundagård en stor ekonomisk besparing samtidigt som man reducerar sin klimatpåverkan genom att minska sina CO2-utsläpp med 527 ton/år.

VUABs Pär-Olof Åkesson har bistått Viklundagård AB med projektering av den tekniska lösningen samt med ansökan om investeringsstöd från Naturvårdsverket/Klimatklivet, vilket har blivit beviljat.

Leverans och installation beräknas påbörjas i februari 2019.