Effektiv luftkonditionering på hotell

Vi påverkas alla när temperaturen inomhus blir för hög. När det blir för varmt behöver inomhustemperaturen sänkas med en AC/luftkonditionering som kyler, renar och avfuktar luften. Det ger en behaglig och välkomnande inomhusmiljö i t ex hotellobbyn eller hotellrummet, vilket ökar trivseln och välbefinnandet under hotellvistelsen.

Hotellets behov av luftkonditionering

I de flesta hotellrum och -lobbys krävs någon form av kyla/luftkonditionering för ett jämnt och skönt inomhusklimat. Hänsyn måste tas till att förutsättningarna är olika beroende på lokalens utformning, antal människor, teknisk utrustning, belysning, väderstreck och fönsterytor m m.

Vi besöker hotellet

Vi besöker era lokaler och erbjuder en totallösning baserat på era specifika förutsättningar och behov.

  • Kostnadsfri behovsanalys och projektering
  • Installation och driftsättning
  • Service- och underhållsavtal
  • Finansiering

Bra för plånboken, bra för miljön

Mycket låg driftkostnad, energieffektivitet och liten påverkan på miljön kännetecknar dagens luftkonditioneringar/AC.

De flesta luftkonditioneringar idag är också effektiva värmepumpar som minskar uppvärmningskostnaden och energiförbrukningen.  Ett bra val för plånboken och miljön – kyla på sommaren och värme på vintern.

Kontakta oss för ett svalkande skönt klimat på hotellet!

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag