• Installation och driftsättning     • Service- och underhållsavtal     • Finansiering

Fördelar och nackdelar med bioenergi

Fördelarna med bioenergi överväger nackdelarna. Inga CO2-utsläpp, uppvärmningskostnaden minskar upp till 70% och som en oväntad bonus kan aska från pannan användas för gödning av gräsmattan!

Biobränsle fördelar

Kostnaden för pellets är ca 1/3 av olja, gas eller el. Investeringen till bioenergi betalar sig oftast inom 3-5 år. Biobränsle är baserad på förnybara råvaror och eldningen ger inget koldioxidtillskott till atmosfären. Att elda med biobränslen är möjligt i de flesta fastigheter, både stora och mindre. Bioenergi, som pellets, är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Till skillnad från fossila bränslen bidrar den inte till växthuseffekten. Pellets är ett bränsle som är inhemskt, förnybart och ger obetydlig belastning på miljön.

Biobränsle nackdelar

Vid eldning av pellets bildas en viss mängd aska som måste tas bort. Denna åtgärd måste ovillkorligen läggas in i företagets rutiner. Våra pannor är försedda med automatisk askutmatning som trans­porterar askan från pannan till en uppsamlingsbehål­lare, denna måste dock tömmas regelbundet. Askan går utmärkt att använda som gödning på er egen fastighet, eller så får någon anställd chansen till en fantastisk gräsmatta.

Säkerställ driften

Pelletspannor kräver regelbundet underhåll för att behålla sin kapacitet samt und­vika onödiga driftsavbrott och störningar. Vi erbjuder serviceavtal som säkerställer driften och gör er anläggning optimal, både ekonomiskt och funktionsmässigt.

 

Till referenser »

Det här har regeringen beslutat

Den 1 januari 2018 försvinner subvention för koldioxidskatten helt. Förvirringen kring omställningsfrågan är stor. Vi träffar dagligen oroliga industriföretag som efterlyser saklig information och en tydlig överblick över vilka källor som står till buds som ersättare för oljan. Det bästa hade förstås varit om branschorganisationer och myndigheter hade rätat ut alla frågetecken i god tid genom att samla information på gemensam plats. Nu är det inte så.

Utskriftsvänlig pdf-fil

Kontakta oss